Duurzaamheidsagenda Uithoorn

De gemeente heeft een programma gemaakt voor de komende jaren om Uithoorn samen duurzamer te maken: de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de doelen en de activiteiten voor de komende jaren op de thema’s ‘energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’. 

Meer informatie 

De gemeente Uithoorn informeert bewoners regelmatig over duurzaamheid.