Ondersteuningsverklaringen verkiezing Tweede Kamer

Politieke groeperingen, die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, moeten schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen. Deze verklaringen kunnen kiezers uit Uithoorn afleggen in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken, van 4 januari 2021 t/m 1 februari 2021.  

In verband met de maatregelen rond Covid-19 kunt u hiervoor op afspraak terecht maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 12.30 uur, en vrijdag op afspraak tussen 08.30 uur en 12.00 uur 

U dient de originele door de partij verstrekte Verklaring van ondersteuning (model H4) mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs. De ondertekening vindt aan de balie plaats, in het bijzijn van een ambtenaar van de afdeling burgerzaken. U krijgt de gewaarmerkte verklaring gelijk weer mee.  

Indien u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 0297-513111.