Verkeersplan centrum Uithoorn

Voor het mooiste, en beste eindresultaat, gaan we dit tweede deel van de werkzaamheden werken in vier langere fases. Door grotere delen af te sluiten, kan er beter en sneller worden doorgewerkt. En er kan zo ook minder schade worden gemaakt aan het nieuwe werk. Dit betekent voor inwoners dat afsluitingen en omleidingen langere tijd hetzelfde zijn. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en veiligheid. Inwoners en bezoekers van het centrum hebben zo de tijd om te wennen aan de omleidingen als hun tijdelijke nieuwe route, zie de kaart hieronder (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

kaart met de fasering van de werkzaamheden
Afbeelding: kaart met de fasering van de werkzaamheden (klik op de kaart om te vergroten).

Legenda bij kaart: 

4 Fasen:

A. Laan van Meerwijk en een stukje Thamerlaan en Koningin Máximalaan 
B. Amstelhoek naar Koningin Máximalaan 
C. Prinses Irenelaan 
D. Koningin Máximalaan 

BouwApp downloaden

Wilt u up to date blijven? Download dan de BouwApp. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
  • Zoek in de app naar Verkeersplan centrum Uithoorn  
  • Open het project en klik op ‘volgen’ 
  • Selecteer betreffende doelgroep 

QR code Verkeersplan Uithoorn

Fase A: Afsluiting Laan van Meerwijk en stukje Thamerlaan en Koningin Máximalaan

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via borden omgeleid. Op de kaart hieronder ziet u de omleidingsroutes voor auto’s, fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden. 
Bewoners van Meerwijk-Oost rijden de wijk in via de Koningin Máximalaan en uit via de Polderweg-Watsonweg. 

U ziet werkvlak A1 en werkvlak A2 staan. Het werkvlak A1 is vanaf 17 maart tot en met 10 juni afgezet. Werkvlak A2 zullen we aan het einde van de werkzaamheden voor een kortere periode moeten afsluiten. Hierover informeren wij u via de BouwApp en de lokale nieuwssites.  

 kaart met tijdelijke nieuwe route
Afbeelding: kaart met tijdelijke nieuwe route tijdens de werkzaamheden aan fase A (klik op de kaart om deze te vergroten). 

Fase B: Afsluiting Amstelhoek en Koningin Máximalaan

Op maandag 13 juni starten de werkzaamheden van fase B. Deze werkzaamheden duren naar verwachting t/m 30 september. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via borden omgeleid. Op de kaart hieronder ziet u de omleidingsroutes voor auto’s, fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden. 

Prinses Ireneburg is van 13 juni tot en met 22 juli open voor fietsers en voetgangers

Om de werkzaamheden goed, veilig en snel uit te kunnen voeren, is de Prinses Irenebrug in fase B dicht voor autoverkeer. Tijdens deze periode kunnen fietsers en voetgangers wel van de brug gebruik blijven maken. Deze periode gebruikt de aannemer om de bestaande weg en fundering tussen brug en Laan van Meerwijk in Uithoorn te verwijderen. Daarna wordt er een nieuwe fundering en asfalt aangebracht. 

Prinses Irenebrug is van 23 juli tot en met 14 augustus open voor alle verkeer

In deze periode (de bouwvak) vinden geen werkzaamheden plaats rond de brug of in het dorpscentrum van Uithoorn. Autoverkeer kan dan wel van de brug gebruik maken, maar moet wel rekening houden met enige hinder.

Prinses Ireneburg is van 15 augustus tot en met 30 september open voor fietsers en voetgangers

Na de bouwvak gaat de Prinses Irenebrug weer dicht voor autoverkeer. Tijdens deze periode kunnen fietsers en voetgangers wel van de brug gebruik blijven maken. Dan worden de trottoirbanden, kolken en het straatwerk aangebracht. Aan de kant van Amstelhoek legt hij een verkeersgeleider aan, worden de voet- en fietspaden aangelegd en wordt riolering en waterafvoer in orde gemaakt. 

kaart met fase B, afsluiting Amstelhoek en Koningin Máximalaan 
Afbeelding: kaart met fase B, afsluiting Amstelhoek en Koningin Máximalaan (klik op de kaart om deze te vergroten).

Fase C: Werkzaamheden Prinses Irenelaan en Thamerlaan

In week 39 starten we met de werkzaamheden van fase C. De op één na laatste fase. In week 39 wordt ook fase B afgerond. Vanaf eind week 39 is de brug weer open voor alle verkeer. 

In fase C werken we aan de Prinses Irenelaan vanaf de kruising met de Dorpsstraat tot en met de Prinses Christinalaan tot aan de kruising met de Admiraal Tromplaan. Inclusief de kruising met de Thamerlaan. Daarom worden de Prinses Irenelaan/Thamerlaan/Prinses Christinalaan in fases afgesloten vanaf week 39 tot en met week 50. Eerst vanaf de Dorpsstraat tot de Prins Hendriklaan. Daarna vanaf de Oranjelaan tot de Thamerlaan. En ten slotte de kruising Prinses Irenelaan/Thamerlaan en Prinses Christinalaan tot de Admiraal Tromplaan. Tijdens de eerste twee fases blijft het parkeerterrein vanaf de Prinses Irenelaan bereikbaar.

Op de kaart ziet u de afsluitingen en omleidingen. Deze periode kunnen auto’s die op de Thamerlaan, Prins Bernhardlaan, Prins Hendriklaan en Oranjelaan moeten zijn tegen het verkeer in rijden. Dit wordt voor de verschillende fases per fase met borden aangegeven.

Wat gaat er precies veranderen?

Tussen de Prinses Christinalaan, Thamerlaan en de Prinses Irenelaan komt een kruising met een verhoogd, overrijdbaar deel. Ook de kruising Prinses Irenelaan/Dorpsstraat hoort bij Fase C. Op deze plekken komt een nieuwe fundering en nieuwe gebakken klinkers. Ook komen er nog extra en/of nieuwe asfaltlagen. 

In fase C worden ook alle bomen in de middenbermen op de Laan van Meerwijk, Koningin Máximalaan en Thamerlaan aangeplant. Ook komt er op verschillende plekken beplanting. En in de bermen worden bollen geplant die vanaf het voorjaar zorgen voor kleurrijke en bloemrijke bermen. Het nieuwe centrum is dan bijna af! 

kaart met fase C
Afbeelding: kaart met fase C (klik op de kaart om deze te vergroten).

Fase D: Werkzaamheden Koningin Máximalaan/Admiraal van Ghentlaan

In fase D wordt de rotonde aangelegd op de kruising van de Koningin Máximalaan met de Admiraal van Ghentlaan. De werkzaamheden zullen in twee fasen worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase wordt al het verkeer met stoplichten om-en-om over 1 rijbaan geleid. In de tweede fase (eind februari 2023) wordt de Koningin Máximalaan afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Het Zijdelveld blijft bereikbaar met een tijdelijke doorsteek op de kruising Koningin Máximalaan-Watsonweg op de Watsonweg (net als tijdens eerdere werkzaamheden).

Houd deze periode rekening met extra drukte op de Zijdelweg en de Koningin Máximalaan of probeer deze wegen te vermijden gedurende de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer 4 maanden duren.