Uithoornlijn en parkeren

Naast te voet komen reizigers straks met de fiets of de auto naar een haltes om daar op de tram te stappen. Daarom zijn er bij de haltes plekken nodig voor fietsenstallingen en autoparkeerplaatsen. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd worden, is uitgebreid onderzoek gedaan.

Onderzoek 

In het onderzoek ‘Haltes van de Uithoornlijn’ is de eerste basis gelegd met uitgangspunten hoeveel parkeerplaatsen voor zowel auto parkeren als voor fiets parkeren nodig zijn bij de drie haltes. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het te verwachten aantal automobilisten en fietsers uit de gemeente Uithoorn reizigers van buiten Uithoorn. Ook is er gekeken naar ervaringssituaties van vergelijkbare haltes op andere locaties. Daarnaast zijn er nog tellingen verricht op het huidige aantal plekken en hoe deze gebruikt worden. Op basis van deze informatie en de ervaring elders is bepaald hoeveel plekken (auto en fiets) er naar verwachting nodig zijn voor de Uithoornlijn. 

Fiets parkeren

Er worden ruim 700 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd verdeeld over de drie haltes:

  • Aan de Zoom: 320 nieuw aan te leggen fietsparkeerplaatsen, waarbij aan beide zijden van het tramspoor elk 160 plekken komen;
  • Uithoorn Station: 120 nieuw aan te leggen fietsparkeerplaatsen;
  • Uithoorn Centrum: 270 nieuw aan te leggen fietsparkeerplaatsen.

Auto parkeren

Daarnaast worden er extra parkeerplaatsen voor auto’s’ gerealiseerd. 

  • Aan de Zoom: 16 nieuw aan te leggen parkeerplaatsen en 3 Kiss & Ride-plekken in de Faunalaan;
  • Uithoorn Station: 10 extra parkeerplaatsen;
  • Uithoorn Centrum: 40 extra parkeerplaatsen, waarvan 7 aan de Wilhelminakade.

Monitoring

Na ingebruikname van de Uithoornlijn monitoren we de verkeerssituatie rondom de haltes. Als blijkt dat er parkeerplaatsen te weinig zijn, onderzoeken we of, hoe en waar we extra plekken kunnen realiseren.

(Bron: Bestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn).