Uithoornlijn

De gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam en Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland hebben in 2017 ingestemd met het uitvoeringsbesluit: het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn, de Uithoornlijn. Daarmee ontstaat de eerste regionale tramlijn in onze regio, genaamd Amsteltram. 

In 2015 is gestart met het onderzoek naar de mogelijke doortrekking van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn. Onderzoek dat moest leiden tot een besluit of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is.

Drie haltes

De Uithoornlijn loopt straks via het tracé van de oude spoorbaan met als eindpunt het dorpscentrum van Uithoorn. Er komen, naast de eindhalte, ook haltes bij Aan de Zoom en bij het busstation. Met de Uithoornlijn tot aan het centrum kunnen de meeste reizigers snel en betrouwbaar, soms met een extra overstap, hun bestemming bereiken.

De Uithoornlijn zal de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam vervangen. Uitzondering hierop is de busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Deze zal blijven bestaan, net als de buslijnen in andere richtingen. Voor de verder van de tram afgelegen buurten in Zijdelwaard en Meerwijk zal een buslijn met een normale dienstregeling rijden die in ieder geval tot Amstelveen rijdt waar overgestapt kan worden op de Amsteltram of andere (R-net)buslijnen.

Uithoornlijn en parkeren

Naast te voet komen reizigers straks met de fiets of de auto naar een haltes om daar op de tram te stappen. Daarom zijn er bij de haltes plekken nodig voor fietsenstallingen en autoparkeerplaatsen. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd worden, is uitgebreid onderzoek gedaan
 

Trajectkaart Uithoornlijn

Planning

Voordat de tram daadwerkelijk over de Uithoornlijn rijdt, doorloopt het project een aantal fases. De besluitvormingsfase – waarin besloten wordt óf en zo ja, waar de tramlijn komt – is inmiddels achter de rug. De gewijzigde bestemmingsplannen zijn vastgesteld, het tracé ligt vast.

In de zomer van 2024 wordt de nieuwe tramlijn naar verwachting in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden van 2021 tot en met 2023 plaatsvinden, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond.

Voorgaande fase: aanbestedingsfase (april 2019-maart 2020)

De Uithoornlijn wordt gerealiseerd door een aannemer. Hoe je als overheid een aannemer selecteert is wettelijk vastgelegd. In april 2019 startte de aanbesteding voor de realisatie van het project. Geïnteresseerde aannemers konden zich tot de zomer aanmelden om deel te nemen. In september 2019 startte de zogenaamde dialoogfase, waarin opdrachtgever en aannemers in gesprek gaan over het te realiseren werk. Eind 2019 dienen de geïnteresseerde aannemers hun inschrijving in en start de beoordelingsfase door een onafhankelijke commissie. In het voorjaar van 2020 is bekend gemaakt welke aannemer de Uithoornlijn zal realiseren: Dura Vermeer, op 11 maart 2020 ondertekenden Vervoerregio Amsterdam en Dura Vermeer het contract. We noemen dit ‘het gunnen van de opdracht’.

Huidige fase: ontwerpfase (maart 2020-voorjaar 2021)

Nu het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer is ondertekend, start de ontwerpfase. In deze fase wordt het ontwerp voor de hele Uithoornlijn verder uitgewerkt tot op detailniveau. Ook de planning wordt tot op detail uitgewerkt, waarna de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 starten. Wel vinden er in 2020 al voorbereidende werkzaamheden plaats. Kabels en leidingen die binnen het projectgebied liggen worden verlegd en het werkterrein wordt ingericht.

Nieuwsbrief

De gemeente en de projectorganisatie vinden het belangrijk om de inwoners van Uithoorn en andere geïnteresseerden zo veel mogelijk te betrekken bij de plannen en te informeren over de voortgang ervan. Hiervoor wordt onder andere regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht.

Mail naar info@uithoornlijn.nl voor vragen over de Uithoornlijn. Ga naar uithoornlijn.nl om u aan te melden voor de nieuwsbrief of neem contact op via: 020 470 4070. 

Uithoornlijn

De Uithoornlijn is onderdeel van de Amsteltram, een veilige, hoogwaardige en betrouwbare tramverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid. In Uithoorn komen drie haltes: Aan de Zoom, Uithoorn Station (bij busstation) en Uithoorn Centrum (bij Stationsstraat). De Uithoornlijn wordt gerealiseerd in opdracht van Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met de gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de provincie Noord-Holland. Metro en Tram (gemeente Amsterdam) voert het projectmanagement, Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de bouw.

Meer informatie