Verkeer Dorpshart aan de Amstel

De nieuwe, groene uitstraling van de Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en de Thamerlaan in het plan geven automobilisten minder het idee van een doorgaande weg. Een aantal oplossingen als rotondes en verhoogde oversteekplaatsen zorgt voor een lagere snelheid in het centrum. Ook zal het aantal auto’s dat door het centrum rijdt afnemen. Voor automobilisten die in Uithoorn moeten zijn, blijft het centrum goed bereikbaar. Voetgangers en fietsers worden gelijkwaardiger en dus belangrijker in het centrum. 

Huidige situatie Dorpsstraat Huidige situatie

Nieuwe situatie Dorpsstraat Nieuwe situatie

Voetgangers en fietsers

Een aantal bestaande fietspaden op en rond de Koningin Máximalaan zullen brede fietsstroken langs beide zijden van de weg worden. Met een brede fietsstrook langs beide zijden van de weg zijn fietsers zichtbaarder voor autoverkeer. Bij rotondes zijn deze stroken een stuk veiliger dan vrijliggende tweerichtingsfietspaden. Brede fietsstroken passen ook beter bij een echte centrumstraat dan een apart tweerichtingsfietspad. Op een aantal punten moeten deze fietsstroken weer netjes aansluiten op de fietspaden in twee richtingen. 

In het nieuwe ontwerp krijgen ook voetgangers meer ruimte. Op een aantal plekken heeft u als voetganger voorrang bij het oversteken over een zebrapad, zoals op deze afbeelding van de kruising bij de Dorpsstraat. 
Kruising Dorpsstraat

Kruisingen

Voor een verkeerssituatie met een goede doorstroom van bestemmingsverkeer, maar met minder doorgaand verkeer zijn kruisingen belangrijke punten:

Rotonde Koningin Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk
Op deze kruising waar nu stoplichten staan, kiezen we voor een rotonde. Auto’s hoeven zo minder lang te wachten en fietsers helemaal niet meer. Zij hebben namelijk voorrang op de rotonde. Net als de middenberm komt ook de rotonde een beetje hoger te liggen. Er komt gras op en een kunstwerk. Zo wordt het een echt herkenningspunt.

Thamerlaan krijgt voorrang op Prinses Irenelaan

Thamerlaan krijgt voorrang op Prinses Irenelaan

Op het kruispunt van de Thamerlaan met de Prinses Irenelaan en Prinses Christinalaan is nu een tijdelijke rotonde gemaakt. Omdat de Thamerlaan veel drukker is dan de andere twee straten, werkt een voorrangskruising hier beter. De brede middenberm geeft ruimte om de Thamerlaan en Prins Bernardlaan rustig in 2 keer over te kunnen steken.

Rotonde Koningin Máximalaan – Admiraal van Ghentlaan
Op de kruising met de Admiraal van Ghentlaan kan een rotonde ervoor zorgen dat het Zijdelveld en de Admiraal van Ghentlaan beter aansluiten. Ook fietsers kunnen dan veiliger oversteken.