Veelgestelde vragen en contact

U vindt hier een overzicht van veelgestelde vragen.

Waarom starten ze niet alvast op een andere plek? 

Dat is helaas niet mogelijk, omdat bij het aanleggen van de riolering vanaf het laagste punt naar boven wordt werkt.

Blijft de kruising Dorpsstraat Irenelaan nu langer afgesloten?

Nee, de kruising zal nog steeds niet langer dan een week afgesloten zijn. De werkzaamheden duren niet langer door de veiligheidsprocedures.

Zijn er meer locaties in het centrum waar vervuilde grond is aangetroffen? 

Ja, deze locaties zijn bij eerdere onderzoeken naar de bodemkwaliteit al naar voren gekomen. De uitvoeringsplanning is hierop aangepast.

Wie ziet toe op de juiste en veilige handelswijze van de vervuilde grond? 

De milieudienst geeft toestemming om de grond af te graven en af te voeren. De milieudienst controleert volgens of dit gebeurt volgens de gestelde randvoorwaarden.
De aannemer (D. van der Steen) maakt een plan van aanpak. De aannemer is verplicht om een hogere veiligheidskundige aan te stellen die toeziet op de uitvoering van het grondwerk. 
De omgevingsdienst toetst het plan van aanpak en verleent op basis daarvan de toestemming.

Staat uw vraag hier niet tussen? Stuur een e-mail met uw vraag naar: dorpscentrum@uithoorn.nl.  
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

Informatie over de werkzaamheden delen we via deze website, De BouwApp, de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode en social media. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Download dan de gratis BouwApp en zoek naar Verkeersplan centrum Uithoorn. Hier kunt u ook gemakkelijk contact opnemen met omgevingsmanager Liesbeth van Boom.