Bomen en groen

De Koningin Máximalaan en de Laan van Meerwijk krijgen een dubbele rij grote bomen en een brede, verhoogde middenberm. Om de impact van de omgeving met zijn grootschalige en hoge gevels van het winkelcentrum te verzachten, worden er grote bomen geplant die voldoende groene massa vormen als tegenhanger voor de stenige omgeving. De aanblik van de stenige gevels wordt door de nieuwe groene infrastructuur verzacht, waardoor de uitstraling prettiger wordt. Bij de keuze voor de bomen gaan we letten op bladkleur, bloei en herfstkleuren.

Bomen en Groen

Bomen en Groen    
De gemeente wil meer kleur in het centrum te brengen. We willen de grasbermen beplanten met voorjaarsbloeiende bloembollen. Door meer soorten te mengen en gebruik te maken van een brede variëteit aan soorten, kunnen we zowel de bloeitijd verlengen als een duurzaam element toevoegen.
Bloemen in de berm 
Door de toepassing van een verscheidenheid aan planten in de brede bermen ontstaat er ook meer biodiversiteit. Afwisseling is niet alleen visueel aantrekkelijk maar zorgt ook voor evenwicht in de natuur.