Afsluitingen

De realisatie van fase 1 t/m 7 start begin april en zal in totaal ongeveer 9 maanden duren. U vindt hier de afsluitingen en de omleidingen. Voor nu zijn fase 1 tot en met 5 uitgewerkt. Wij werken de fases steeds bij, zodat we kunnen leren van iedere fase en zo elke volgende fase proberen te verbeteren. Bij iedere fase kunt u de doorlooptijd vinden. Deze tijd kan wijzigen. We werken deze webpagina daarom regelmatig bij.

Wilt u up to date blijven? Download dan de BouwApp. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
 • Zoek in de app naar Verkeersplan centrum Uithoorn  
 • Open het project en klik op ‘volgen’ 
 • Selecteer betreffende doelgroep 

QR code Verkeersplan Uithoorn

Fase 1a

In fase 1a is de Prinses Irenelaan tussen de Dorpsstraat en Prins Bernhardlaan afgesloten. Ook is de parkeergarage bij de Vomar in deze fase niet bereikbaar. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn:

 • Ondernemers van het Oude Dorp;
 • De Vomar en winkels naast en tegenover de Vomar; 
 • Bewoners van de Prinses Irenelaan, Thamerlaan, Amstelstraat, Blomweg en Prinsenhof.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • De Wilhelminakade en het Marktplein zijn in deze fase bereikbaar via de Dorpsstraat;
 • Het eenrichtingsverkeer op de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan wordt in deze fase tijdelijk opgeheven;
 • Bewoners van de Prinses Irenelaan en Prinsenhof kunnen in deze fase parkeren op de parkeerplaats aan de Prinses Irenelaan. De parkeerplaats aan de Prinses Irenelaan is bereikbaar via de Koningin Máximalaan.
 • Voor ondernemers van het Oude Dorp komt een aangepaste laad- en losroute via de Wilhelminakade, Marktplein en Dorpsstraat.
 • In deze fase zal het winkelend publiek van de Vomar overlast van de werkzaamheden ervaren. Zo is de parkeergarage niet bereikbaar. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan is wel bereikbaar via de Koningin Máximalaan. Deze ingang kan ook worden gebruikt voor het laden en lossen voor de Vomar.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.

1a

Fase 1b

In fase 1b is de Thamerlaan tussen de Prinses Irenelaan en Koningin Máximalaan afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • ondernemers van het Oude Dorp;
 • de Vomar en winkels onder en tegenover de Vomar; 
 • bewoners van de Prinses Irenelaan, Thamerlaan en Prinsenhof.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • De Wilhelminakade en het Marktplein zijn in deze fase bereikbaar via de Amsterdamseweg, Stationsstraat, Wilhelminakade, Marktplein, de Dorpsstraat, Raadhuisstraat en de Koningin Máximalaan.
 • De Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan zijn doodlopend het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven voor de bewoners Thamerlaan, Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan.
 • Bewoners oude dorp kunnen heen via de Stationsstraat, Wilhelminakade, Dorpsstraat hun straat bereiken en uitrijden via Prins Bernhardlaan óf Dorpstraat, Raadhuislaan en  Koningin Maximalaan.
 • Voor ondernemers van het Oude Dorp komt een laad- en losroute heen via de Stationsstraat, Wilhelminakade, Marktplein en Dorpsstraat met uitrijden via de Dorpsstraat, Raadhuislaan en Koningin Maximalaan.
 • Het tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan is bereikbaar via de Koningin Máximalaan. Deze ingang kan ook worden gebruikt voor het laden en lossen voor de Vomar.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.

1b

Fase 2a

In fase 2a is de Koningin Máximalaan (zijde Vomar) en de Raadhuisstraat tussen de Thamerlaan en de Prinses Irenebrug afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • Albert Heijn;
 • Vomar; 
 • Kruidvat; 
 • bewoners van de Amstelhoek.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • De aanrijdroute voor het laden en lossen van de Vomar loopt heen via de normale route en uitrijden via het tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan. 
 • Bewoners van de Amstelhoek moeten deze fase omrijden via de N201.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.

2a 

Fase 2b

In fase 2b is de Koningin Máximalaan (zijde Albert Heijn) tussen de Thamerlaan en de Prinses Irenebrug afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • Albert Heijn;
 • Vomar; 
 • Kruidvat; 
 • Bewoners van de Amstelhoek.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • Voor ondernemers aan het Amstelplein, Kruidvat en Albert Heijn moet de aanrijdroute voor het laden en lossen worden aangepast. Hierover gaan we graag met een ondernemers in overleg. Het gaat dan met name om de detailplanning van de aanleg van de riolering.
 • De aanrijdroute voor het laden en lossen van de Vomar loopt via de normale route het uitrijden gaat via het tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan.
 • Bewoners van de Amstelhoek moeten deze fase omrijden via de N201.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.

2b 

Fase 3

In fase 3 is de Koningin Máximalaan (zijde Albert Heijn en Vomar) tussen de Dorpsstraat en Prinses Irenebrug afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • Albert Heijn, Vomar en winkels rond de Vomar;
 • Kruidvat;
 • bewoners Amstelhoek.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • Voor ondernemers van het Amstelplein, Kruidvat en Albert Heijn betekent dit dat de vrachtwagens na het laden en lossen tijdelijk via een keerpunt op de Koningin Máximalaan terugrijden over de Koningin Máximalaan. 
 • Bevoorrading van de Vomar en winkels rond de Vomar is ook mogelijk via de Koningin Máximalaan. Ook hier komt een keerpunt op de Koningin Máximalaan om ook terug te rijden via de Koningin Máximalaan. 
 • Bewoners van de Amstelhoek moeten tijdelijk omrijden via de N201.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.

 3

Fase 4

In fase 4 is de kruising Koningin Máximalaan en Laan van Meerwijk afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • Albert Heijn, Vomar en Kruidvat;
 • het gemeentehuis;
 • het politiekantoor;
 • Steakhouse Black Pepper;
 • bewoners van de Amstelhoek. 

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • Voor zowel de Albert Heijn, Vomar en Kruidvat geldt in deze fase een alternatieve rijroute voor laden en lossen. Deze route loopt via de N201, Amstelhoek Prinses Máximalaan heeft voor de terugweg een keerpunt op de Koningin Máximalaan, zodat de vrachtwagens via Amstelhoek weer weg kunnen rijden. 
 • In deze fase leiden we het doorgaande verkeer via de parallelweg langs de Laan van Meerwijk. Om dit mogelijk te maken, komt er bij de Koningin Máximalaan een tijdelijke doorsteek. Het verkeer komt dan bij de uitgang van de Meerlaan weer op de Laan van Meerwijk. 
 • Bewoners van de Amstelhoek rijden via de Raadhuislaan, rotonde Thamerlaan om daar verder te rijden naar Laan van Meerwijk of Prinses Máximalaan.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201.
 • In deze fase komt er tijdelijk meer verkeer langs het gemeentehuis, politiekantoor en Steakhouse Black Pepper. Door de omleiding kunnen bezoekers van Black Pepper tijdelijk minder gemakkelijk bij het restaurant komen en moeten ze de auto ergens anders parkeren. 

 

4 

Fase 5

In fase 5 is de kruising Laan van Meerwijk en Zijdelveld afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn:

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • bewoners aan de Meerlaan;
 • ondernemers en bewoners van het Zijdelveld;
 • bewoners van de Korte Boterdijk;
 • het gemeentehuis;
 • het politiekantoor;
 • de ING-strip;
 • Steakhouse Black Pepper.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zullen de volgende omleidingen gelden:

 • De parkeergarage Amstelplein is bereikbaar via de Watsonweg, Polderweg en de Laan van Meerwijk. 
 • Doorgang via de Laan van Meerwijk naar de Prinses Maximalaan blijft open
 • De woningen aan de Meerlaan zijn bereikbaar via de Laan van Meerwijk, Polderweg en Watsonweg.
 • Het Zijdelveld is in deze fase bereikbaar via een aangepaste ingang op de Koningin Máximalaan ter hoogte van de Zijdelweg. Bij de kruising met de Laan van Meerwijk kan het verkeer weer de Laan van Meerwijk oprijden. 
 • De woningen aan de Korte Boterdijk, het gemeentehuis het politiekantoor en de ING-strip zijn in deze fase bereikbaar via de Laan van Meerwijk, Polderweg en Watsonweg.
 • Steakhouse Black Pepper is bereikbaar via de Laan van Meerwijk, Polderweg en Watsonweg. Omdat er meer verkeer over de parallelweg langs de Laan van Meerwijk rijdt, kan daar tijdelijk niet geparkeerd worden. De bezoekers van het restaurant moeten dus ergens anders parkeren. Het restaurant kan wel via de parallelweg bevoorraad worden.
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201. 

5 

Fase 6a 

In fase 6a is de kruising Laan van Meerwijk (zijde gemeentehuis) tussen de Koningin Máximalaan en de Korte Boterdijk afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn:

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • bewoners aan de Meerlaan;
 • ondernemers en bewoners van het Zijdelveld;
 • bewoners van de Korte Boterdijk;
 • het gemeentehuis;
 • het politiekantoor;
 • de ING-strip;
 • Steakhouse Black Pepper;

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

De parkeergarage Amstelplein is bereikbaar via de Watsonweg, Polderweg, de Laan van Meerwijk, Aan de Molenvliet, Schans, Schoolstraat. Het verkeer dat de parkeergarage verlaat, gaat via het Amstelplein terug naar de Laan van Meerwijk.  
Het Zijdelveld en de Meerlaan zijn bereikbaar via een ingang aan de Koningin Máximalaan ter hoogte van de Zijdelweg. Voor Steakhouse Black Pepper rijdt het verkeer dan weer de Laan van Meerwijk op. 
Het gemeentehuis en de woningen aan de Korte Boterdijk zijn bereikbaar via de Watsonweg en de Korte Boterdijk. 
Het politiekantoor, de ING en Steakhouse Black Pepper zijn bereikbaar via het Zijdelveld en de parallelweg Laan van Meerwijk.  
De bussen van Connexxion kunnen niet keren en moet daarom via de Koningin Máximalaan terug. 
Doorgaand verkeer gaat via de N201. 

Fase 6a

Fase 6b

In fase 6b is de kruising Laan van Meerwijk (zijde Amstelplein) tussen de Koningin Máximalaan en de Korte Boterdijk afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn:

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • bewoners aan de Meerlaan;
 • ondernemers en bewoners van het Zijdelveld;
 • bewoners van de Korte Boterdijk;
 • het gemeentehuis;
 • het politiekantoor;
 • de ING-strip;
 • Steakhouse Black Pepper;

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • De parkeergarage Amstelplein is bereikbaar via de Laan van Meerwijk, Aan de Molenvliet, Schans, Schoolstraat. Het verkeer dat de parkeergarage verlaat gaat via de Schoolstraat, Schans, Aan de Molenvliet, Laan van Meerwijk, Polderweg en Watsonweg. 
 • Het Zijdelveld en de Meerlaan zijn bereikbaar via een ingang aan de Koningin Máximalaan ter hoogte van de Zijdelweg. Voor Black Pepper rijdt het verkeer dan weer de Laan van Meerwijk op. 
 • Het gemeentehuis en de woningen aan de Korte Boterdijk zijn bereikbaar via de Watsonweg.
 • Het politiekantoor, de ING en Steakhouse Black Pepper zijn bereikbaar via het Zijdelveld en de parallelweg Laan van Meerwijk.  
 • De bussen van Connexxion kunnen in deze fase niet keren en moeten daarom via de Koningin Máximalaan heen en terug via de Laan van Meerwijk, Polderweg en Watsonweg. Met Connexxion wordt overlegd over een tijdelijke halte. 
 • Doorgaand verkeer gaat via de N201. 

Fase 6b

Fase 7

In fase 7 is de kruising Laan van Meerwijk, Amstelplein en Korte Boterdijk afgesloten. 

Wie in deze fase hinder kunnen ondervinden zijn: 

 • ondernemers van het Amstelplein;
 • het gemeentehuis;
 • bewoners van de Korte Boterdijk;
 • Connexxion.

Om woningen en ondernemingen bereikbaar te houden, zijn de volgende omleidingen voorgesteld: 

 • Meerwijk-Oost is bereikbaar via de Polderweg en de Watsonweg.
 • De parkeergarage Amstelplein is bereikbaar via de Schans, Aan de Molenvliet, Laan van Meerwijk, Polderweg en de Watsonweg. 
 • Het gemeentehuis is bereikbaar via de Korte Boterdijk en de Watsonweg.
 • De Korte Boterdijk is bereikbaar via het Kofschip en parkeerterrein gemeentehuis (zijde gemeentehuis) via de Polderweg en Watsonweg. 
 • Er komt een aangepaste route voor Connexxion en waarschijnlijk wordt er een kleinere bus ingezet. Ook komt er in deze fase een tijdelijke halte.