Realisatie verkeersplan centrum Uithoorn

De dorpshelften aaneensmeden, een vriendelijk, dorps en groen karakter realiseren en het doorgaand verkeer afremmen. Dat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe centrum van Uithoorn.

Het plan ‘Dorpshart aan de Amstel’ geeft u een beeld van hoe het nieuwe centrum van Uithoorn eruit gaat zien. En hieronder ziet u een tekening van hoe het nieuwe centrum eruit gaat zien.

Plattegrond Toekomst Dorpshart aan de Amstel

Werkzaamheden 

We ontkomen er niet aan om wegen af te sluiten. Woningen, winkels, horeca, en kantoorpanden blijven wel altijd bereikbaar. Het kan alleen zijn dat u tijdelijk niet met de auto tot voor uw deur kan komen. Door de aanpak in 20 fases verwachten we de overlast tot een minimum te beperken. Wegen worden namelijk twee keer gedurende kortere tijd afgesloten.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het nieuwe verkeersplan Uithoorn maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact opnemen met de omgevingsmanager als u vragen of opmerkingen heeft.  

Download de BouwApp 

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
  • Zoek in de app naar Verkeersplan centrum Uithoorn  
  • Open het project en klik op ‘volgen’ 
  • Selecteer betreffende doelgroep 

QR code Verkeersplan Uithoorn

De omleidingen worden nog afgestemd met ondernemers en bewonersvertegenwoordigers. Of bekijk de toelichting op de werkzaamheden in het filmpje op YouTube

Werkzaamheden onder de grond 

We starten onder de grond. Dit doen we in fase 1 tot en met 7
Werkzaamheden in deze fases:

  • alle verhardingen opbreken;
  • de rioleringen vervangen door een klimaatbestendig rioolstelsel;
  • kabels en leidingen verleggen of vervangen;
  • tijdelijke verharding aanbrengen, zodat de grond in kan klinken waardoor de nieuwe weg minder snel zakt. 

Werkzaamheden boven de grond

In fase 8 tot en met 20 fases krijgt het nieuwe verkeersplan ook zichtbaar vorm. We gaan dan aan de slag met de wegen, fietspaden, openbare ruimte en het groen.
Werkzaamheden in deze fases: 

Afsluitingen en omleidingen 

We ontkomen er niet aan om wegen af te sluiten. Woningen, winkels, horeca, en kantoorpanden blijven wel altijd bereikbaar. Het kan alleen zijn dat u tijdelijk niet met de auto tot voor uw deur kan komen. Door de aanpak in 20 fases verwachten we de overlast tot een minimum te beperken. Wegen worden namelijk twee keer gedurende kortere tijd afgesloten. Bekijk de afsluitingen per fase: van fase 1 tot en met 7. De omleidingen volgen later als deze definitief zijn afgestemd.

Planning 

Door corona beleven we bijzondere tijden. Dit vraagt om een flexibele houding, ook van de gemeente. We werken hard om begin volgend jaar te starten met de realisatie. Het vervangen van de riolering in 7 fases zal ongeveer 9 maanden duren. Tussen 1 mei en eind 2022 zijn alle werkzaamheden aan de infrastructuur klaar.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en contact.