Mgr. Noordmanlaan en St. Jozeflaan

Er zijn 29 woningen van Woningcorporatie Eigen Haard aan Mgr. Noordmanlaan en de St. Jozeflaan gesloopt. Eigen Haard heeft een plan gemaakt voor nieuwe huurwoningen op de plek van de te slopen woningen.

Meer informatie