Iepenlaan

Wonen in het groen

Wonen in een landelijke omgeving in de Randstad? Dat kan in De Kwakel, gemeente Uithoorn. De gemeente heeft in het groengebied Iepenlaan in 2017 verschillende vrije bouwkavels uitgegeven.

Groen en ruimte zijn trefwoorden om het gebied te omschrijven. Het gebied is westelijk gelegen in Uithoorn nabij uitvalswegen en voorzieningen als winkels en scholen. Het gebied grenst aan het cultuurhistorisch erfgoed van de Stelling van Amsterdam.

Het ontwerp voor fase 3 van het groengebied is op 18 oktober 2017 vastgesteld door het college. Het 7e bestemmingsplan is in februari 2017 onherroepelijk geworden en is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. De laatste fase van de ontwikkeling en realisatie van het groengebied en de woonkavels is bijna afgerond.

Iepenlaan

Enkele kavels kijken uit op een nieuw aan te leggen groengebied tegen de Vuurlijn aan. De Vuurlijn maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, tevens een recreatieve route. Het groengebied krijgt een landelijke inrichting en is openbaar toegankelijk. Water en groene percelen wisselen elkaar af met een boomgaard en natuurlijke speelmogelijkheden. 

Kaartje groengebied

In het groengebied wordt op 3 locaties beperkte bebouwing toegestaan. De bebouwing in het groen voldoet aan dezelfde bouwhoogte als de woningen. Een beeldkwaliteitsplan geeft de beoogde sfeer en kwaliteit aan. In het midden van het gebied is ruimte voor 8 woningen. Aan de rand van het gebied langs de Poelweg en de Noorddammerweg zijn specifieke woonfuncties mogelijk. Kijk voor meer informatie op kleineweelde.nl. Naar verwachting start de bouw van 2 van de 3 locaties in de zomer van 2019. 

Ondersteuning project

De inrichting van het natuurpark 'Het Vrije Noortveen' is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Leefomgeving Schiphol.

 

Logo stichting Leefomgeving Schiphol

Waterberging

Logo Europees landbouwfonds

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie over het project Iepenlaan

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl:

  • Stedenbouwkundig Programma van Eisen Iepenlaan 2017
  • Park aan de Iepenlaan fase 1-3 rapport
  • Beeldkwaliteit Iepenlaan Uithoorn
  • Visie Iepenlaan Noord
  • Bijlage verbeelding Iepenlaan noord
  • Bekijk oudere informatie op Archiefweb