Buurtcentrum Thamerdal

Thamerdal krijgt een nieuw buurtcentrum naast basisschool Het Duet. In het centrum komt een ontmoetingsruimte voor de buurt. Wat daar precies in komt, weten we nog niet. Dat bespreken we graag met de buurt. In het centrum komt ook een nieuwe interactieve gymzaal. De huidige huurders in de Bovenboog kunnen ruimte huren in het nieuwe buurtcentrum. Rond het nieuwe gebouw is ruimte voor groen, parkeren en bomen en het schoolplein wordt groter.

Meer informatie