Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Ook voor het aanvragen van een Gezondheidsverklaring moet u een afspraak maken.

Afspraak maken

EU-rijbewijs
De Europese Commissie had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is nu verruimd. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 blijven tijdelijk langer geldig. De burger mag dan nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen.

Lees meer over deze tijdelijke regeling op rdw.nl.

Gezondheidsverklaring aanvragen
Om uw rijbewijs te vernieuwen kan het zijn dat u een Gezondheidsverklaring moet invullen. Het CBR beoordeelt of u in staat bent om te rijden. U kunt de Gezondheidsverklaring bij de gemeente aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de reguliere openingstijden. Ook kunt u de Gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR.

Wat neemt u mee naar de aanvraag van uw rijbewijs

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • Uw oude rijbewijs

U betaalt uw rijbewijs bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

Pasfoto laten maken in de lockdown
De winkels van fotografen zijn gesloten. Tenzij er op afspraak pasfoto’s gemaakt worden voor een identiteitsbewijs of rijbewijs. Het beroep van fotograaf is geen contactberoep. Fotograferen op locatie mag. Kijk voor het overzicht van Open en gesloten winkels tijdens de lockdown op de website van Rijksoverheid.

Rijbewijs (tarieven 2021)

 • Rijbewijs € 41,00
 • Rijbewijs spoedaanvraag € 75,10
 • Rijbewijs na vermissing € 66,00 tenzij u een proces-verbaal van beroving of diefstal kunt overleggen.

Gezondheidsverklaring (tarief 2021)

 • € 39,30

Rijbewijs ophalen
Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij de gemeente. U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen.

Verlies of diefstal van rijbewijs 
Is uw rijbewijs vermist of gestolen? Of heeft u een vermoeden van misbruik? Ga naar de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen. U moet wel een verklaring van vermissing invullen en u betaalt tevens extra vermissingskosten. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Rijbewijs ingenomen in het buitenland
Is uw rijbewijs na een verkeersovertreding in het buitenland ingenomen? Dan moet u wachten tot uw rijbewijs wordt teruggestuurd naar Nederland. Als u in het buitenland een strafbaar feit pleegt, mag de buitenlandse autoriteit uw Nederlandse rijbewijs innemen. Die stuurt uw rijbewijs dan op naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Heeft u inmiddels al een nieuw rijbewijs, dan waarschuwt de RDW de gemeente.

Niet juiste verklaring van vermissing opgegeven
De gemeente moet soms uw rijbewijs ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u een niet-juiste reden van vermissing van uw rijbewijs heeft opgegeven* . Als uw rijbewijs ongeldig verklaard is, moet u opnieuw rijexamen doen. 

* Artikel 124, lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet heeft een dwingendrechtelijk karakter voor de gemeente. Dit betekent dat de gemeente er niet van kan afwijken.

Spoedaanvraag
Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een rijbewijs aan via de spoedprocedure. U betaalt dan een toeslag. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar.

Is uw rijbewijs vermist? Dan is een spoedprocedure niet mogelijk.

Geldigheid rijbewijs
Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben.

 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, dit is op de dag dat u naar de gemeente gaat, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw  vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig.
 • Na een medische keuring kan het CBR beslissen dat uw rijbewijs korter geldig is dan normaal, bijvoorbeeld 1 jaar. U ontvangt hierover een brief.

Vanaf 26 mei 2018 staat op de achterkant van een nieuw rijbewijs een symbool: de letters ID met een sleutel. Het symbool geeft aan dat u in de toekomst met dit rijbewijs kunt inloggen op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen. Wilt u dit niet? Neem contact op met de RDW.