Verwijderen van zieke bomen

Zet dit in mijn agenda

Elk jaar controleert de gemeente bomen op hun levensvatbaarheid. Ook dit jaar is een controleronde geweest. Als blijkt dat een boom ziek is, wordt er ook gekeken naar het gevaar wat deze boom voor de omgeving kan opleveren. Het kan gebeuren dat een boom binnen zes maanden na inspectie gekapt moet worden. De boom kan omvallen of takken breken af.

Van
donderdag 08 september, 2022
Tot
vrijdag 30 september, 2022
Locatie
Uithoorn

Morgen begint de aannemer in opdracht van de gemeente Uithoorn met het verwijderen van zieke bomen op basis van deze bomeninspectie. 

Herplanten 

Om het bomenbestand zoveel mogelijk in stand te houden plant, de gemeente voor iedere gekapte boom een nieuwe boom. Dit gebeurt in het najaar of vroeg in het voorjaar wanneer de bomen in rust zijn en nog geen bladeren hebben. De gemeente probeert zo veel mogelijk dezelfde locatie aan te houden en dezelfde boomsoort te herplanten. In sommige gevallen is het niet mogelijk of echt niet wenselijk om de boom op dezelfde locatie terug te planten. In dit geval wordt er gekeken naar een alternatieve locatie. 

Aankondiging controleronde zieke bomen

In de Nieuwe Meerbode van 20 april 2022 heeft de gemeente Uithoorn op de gemeentepagina bekendgemaakt dat er een inspectie op zieke bomen heeft plaatsgevonden.

Meer weten?

Bel naar ons Klant Contact Centrum op (0297) 513 111.