Reconstructie Ganzendiep

Zet dit in mijn agenda

Van
maandag 03 augustus, 2020
Tot
maandag 31 augustus, 2020

Op 1 oktober 2019 hebben de inwoners van de Ganzendiep een brief gehad over de reconstructie van de Ganzendiep. Ook kregen de inwoners gelegenheid mee te doen met een enquête over dit onderwerp. Negen reacties zijn ontvangen. De wensen en verbeterpunten uit deze reacties hebben wij meegenomen en toegepast waar mogelijk.

Vervolg reconstructie Ganzendiep

Er zijn een aantal verzoeken ingediend voor het keren nabij de ondergrondse container ter hoogte van Ganzendiep huisnr. 1. Dit willen we oplossen door de straat iets breder te maken (van ca. 4,80 naar 5,00 m). De containeropstelplaats wordt op dezelfde hoogte als de straat aangelegd, zodat ook auto’s hier eventueel kunnen keren. De bestrating nabij huisnr. 22 wordt aangepast zodat zwaar(der) verkeer hier kan keren. De gemeente zelf heeft ook aanpassingen gemaakt. De knik in de weg nabij huisnr. 5 wordt recht getrokken.

Planning

De uitvoering staat gepland voor augustus 2020. Minimaal 2 weken voor aanvang staat op deze pagina de start van het werk, de planning per fase, en de te verwachten (parkeer)overlast voor validen en mindervaliden.

Inzage dossier

Definitief ontwerp Ganzendiep
Definitief ontwerp Ganzendiep. 

U kunt de pdf Definitief ontwerp Ganzendiep opvragen bij: communicatie@duoplus.nl.  

Vragen

Heeft u nog meer vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Chris Maas via telefoonnummer op (0297) 513 111 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via gemeente@uithoornl.nl onder vermelding van “Reconstructie Ganzendiep” of “zaaknummer 2020-046383”.