Uitslag van de enquête in de Couperuslaan

Aantal woningen: 43 - 100%
Aantal reacties:    21 -   49%

Vraag 1: Wat vind u van het parkeren in uw wijk?

Positief  geen mening Negatief
3 5 13

Vraag 2: Hoe ervaart u de verkeersbewegingen (gedrag) in uw straat

Positief geen mening Negatief
7 2 12

Vraag 3: Heeft u (regelmatig) water staan in de kruipruimte?

ja weet niet nee
3 1 17

Vraag 4: Heeft u last van regenwater in voor- of achtertuin?

ja weet niet nee
9 1 11

Vraag 5: Wat vindt u van de bomen in het trottoir?

Positief geen mening Negatief
1 2 18


Opmerkingen in de vrije ruimte van het enquête-formulier:

  • verzoek om bomen weg te halen ( 12 keer)
  • verzoek om bomen weg te behouden (2 keer)
  • verzoek voor nieuwe en kleinere bomen (7 keer)
  • Verzoek voor instellen éénrichtingsverkeer ( 5 keer)
  • melding van natte achterpaden ( 2 keer)
  • verzoek voor parkeervak indeling
  • verzoek voor hulp bij aanleg van drainage in de tuin
  • Melding van zware grasmaaimachines die het gras kapot rijden (2x)
  • Melding van verstopte riolering door wortelgroei ( 2x)
  • Melding van geblokkeerde uitrit