Iepenziekte

Zet dit in mijn agenda

Elk jaar controleert de gemeente Uithoorn bomen op hun levensvatbaarheid. Dit doen we via een extern bureau. Daarnaast controleert de gemeente tussentijds ook zelf. Als blijkt dat een boom ziek is, wordt er ook gekeken naar het gevaar wat deze boom voor de omgeving kan opleveren. Het kan gebeuren dat een boom binnen zes maanden na inspectie gekapt moet worden. De boom kan omvallen of takken breken af.

Van
vrijdag 15 juli, 2022
Tot
dinsdag 30 augustus, 2022
Locatie
Uithoorn

Op dit moment heerst er ook een iepenziekte in de gemeente. Er zijn een aantal zieke iepen vastgesteld. Ook komen meldingen van inwoners binnen. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen worden deze iepen gekapt. 

Besmettelijk

Een besmettelijke schimmel verspreidt zich razendsnel door de hele boom en zorgt dat de boom sterft. Het kappen van de zieke boom is de enige oplossing om verdere verspreiding van de iepenziekte te voorkomen. Bij het kappen moet de bast van de gekapte boom worden verwijderd. De stam moet zorgvuldig worden afgevoerd, omdat de schimmel anders toch weer een kans krijgt. 

Herplanten 

Om het bomenbestand zoveel mogelijk in stand te houden plant de gemeente in het najaar op deze plekken een nieuwe boom. De gemeente probeert zo veel mogelijk dezelfde locatie aan te houden en dezelfde boomsoort als dat is gekapt, te herplanten.

Convenant iepbestrijding

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie Noord-Holland een convenant ondertekend voor het bestrijden van iepenziekte. De provinciale aanpak moet er voor zorgen dat het aantal zieke bomen wordt teruggebracht tot maximaal 2%.