Dijkverbetering Jaagpad

Zet dit in mijn agenda

Van
zaterdag 14 maart, 2020
Tot
vrijdag 15 januari, 2021
Locatie
Jaagpad tussen Bilderdam en Jaagpad woningnummer 7

Dijkverbetering Jaagpad

De dijk langs het Jaagpad voldoet niet overal aan de veiligheidsnormen. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet steviger en hoger worden om aan de huidige veiligheidsnormen te kunnen voldoen. De dijk is van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet geeft namens het Waterschap de opdracht om deze werkzaamheden uit te voeren. De aannemer is Van Oostrum Westbroek b.v. in opdracht van Waternet. De gemeente Uithoorn beheert de weg en fietspad. Het fietspad op het Jaagpad, wat nu nog een smal strookje asfalt is, komt niet meer terug. In samenspraak met bewoners wordt hier een halfverhard fietspad aangelegd van 1,50 meter breed. Deze halfverharde fietspaden liggen ook in het Libellenbos. 

Informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van waternet

Bereikbaarheid Jaagpad

  • De huizen aan de dijk zijn na werktijd en in het weekend bereikbaar. Tijdens werktijd is er enige vertraging te verwachten. Tijdens de werkzaamheden aan de rijweg kunnen bewoners wel parkeren op eigen terrein.
  • Gedurende de werkzaamheden aan de dijkverbetering is het fietspad op het Jaagpad grotendeels afgesloten voor fietsverkeer en wandelaars. Met omleidingsborden staan de omleidingen aangegeven bij Vrouwenakker, Bilderdam en de Kalslagerweg.
  • Het kan gebeuren dat de rijweg tijdelijk wordt afgesloten, bewoners worden hier ruim van te voren op de hoogte gesteld.
  • De hulpdiensten hebben altijd toegang tot de woningen.
  • De gemeente blijft het afval ophalen. 

Werkzaamheden

Een aantal werkzaamheden zijn klaar. Voor de zomervakantie is de dijk tussen het Jaagpad 18 en Jaagpad 29 opgehoogd en er is nieuw asfalt aangebracht. Op dit moment wordt de oeverbescherming (dijkrand) van stortsteen nog verder afgemaakt. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de kerst klaar. 

Nabij de theetuin aan het Jaagpad (nr. 33) richting de Kalslagerweg is al een deel van het fietspad klaar. Het fietspad is 1,5 meter breed en er ligt halfverharding. De verwachting is, afhankelijk van het weer, dat het fietspad van Kalslagerweg tot en met Vrouwenakkersebrug voor het nieuwe jaar klaar is.

Dijkverbetering Jaagdpad is een project van Waternet namens Amstel Gooi en Vechtstreek, Gemeente Uithoorn en Kaag en Braassem, Provincie Noord en Zuid-Holland. 

Meer informatie

Voor vragen is Hans Hazeleger, de opzichter op telefoonnummer (06) 52 48 04 71 tijdens werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Of mail jaagpad@waternet.nl.