Dijkverbetering Jaagpad

Zet dit in mijn agenda

Van
zaterdag 14 maart, 2020
Tot
vrijdag 15 januari, 2021
Locatie
Jaagpad tussen Bilderdam en Jaagpad woningnummer 7

Dijkverbetering Jaagpad

De dijk langs het Jaagpad voldoet niet overal aan de veiligheidsnormen. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet steviger en hoger worden om aan de huidige veiligheidsnormen te kunnen voldoen. De dijk is van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet geeft namens het Waterschap de opdracht om deze werkzaamheden uit te voeren. De aannemer is Van Oostrum Westbroek b.v. in opdracht van Waternet. De gemeente Uithoorn beheert de weg en fietspad. Het fietspad op het Jaagpad, wat nu nog een smal strookje asfalt is, komt niet meer terug. In samenspraak met bewoners wordt hier een halfverhard fietspad aangelegd van 1,50 meter breed. Deze halfverharde fietspaden liggen ook in het Libellenbos. Informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van waternet

Wanneer

Het Jaagpad bestaat uit 3 losse delen rijweg en 2 losse delen fietspad. De werkzaamheden voor de dijkverbetering vinden op beide soort delen plaats; 

 • Rijweg van het Jaagpad (t.h.v. woningnummer 18 t/m 30) van 14-03-2020 t/m ca. 10-07-2020.
 • Fietspad van het Jaagpad (t.h.v. woningnummer. 10 t/m 17) van 31-08-2020 t/m ca. 15-01-2021. 

Bereikbaarheid Jaagpad

 • De huizen aan de dijk zijn na werktijd en in het weekend bereikbaar. Tijdens werktijd is er enige vertraging te verwachten. Tijdens de werkzaamheden aan de rijweg kunnen bewoners wel parkeren op eigen terrein.
 • Gedurende de werkzaamheden aan de dijkverbetering is het fietspad op het Jaagpad grotendeels afgesloten voor fietsverkeer en wandelaars. Met omleidingsborden staan de omleidingen aangegeven bij Vrouwenakker, Bilderdam en de Kalslagerweg.
 • Het kan gebeuren dat de rijweg tijdelijk wordt afgesloten, bewoners worden hier ruim van te voren op de hoogte gesteld.
 • De hulpdiensten hebben altijd toegang tot de woningen.
 • De gemeente blijft het afval ophalen. 

Werkzaamheden

 • Het zetten van stalen damwanden bij het uitstroomkanaal bij de nabij Kalslagerweg inclusief aanvullen van de bermen;
 • Ophogen van de dijk en het vernieuwen van de rijweg vanaf het Jaagpad 18 tot en met Jaagpad 30.
 • Deze werkzaamheden duren ongeveer tot en met de bouwvak. Een gedetailleerde planning kunt u vinden op de website website van waternet.
 • Voor de bouwvak informeert Waternet opnieuw over de planning van de werkzaamheden die na de bouwvak worden uitgevoerd. 

Wilt u zien hoe een dijkverbetering in deze tijd wordt uitgevoerd? Bekijk de video van Waterschap AGV op Twitter.

Meer informatie

Voor vragen is Hans Hazeleger, de opzichter op telefoonnummer (06) 52 48 04 71 tijdens werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Of mail jaagpad@waternet.nl.