Direct Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengen

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud, Tozo 5, van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Let op! U kunt dit formulier alléén gebruiken als een eerdere aanvullende Tozo-uitkering is toegekend. Bovendien moet de periode tussen de einddatum van deze uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering wilt laten ingaan korter zijn dan 3 maanden. Met dit formulier kunt u ook een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen, tot een maximum bedrag van € 10.157.

Aanvragen

U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Logo DigiD Aanvraag Tozo 5 verlenging (noodregeling BBZ)  

Waarom met DigiD?
Wij weten dan direct of u in onze gemeente woont en kunnen uw aanvraag middels DigiD makkelijker en sneller verwerken.
Een DigiD-sessie duurt 15 minuten, u kunt de sessie altijd verlengen!
Bedraagt uw lening al meer dan het maximumbedrag, dan komt u mogelijk nog wel in aanmerking voor een verdere lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of het Bbz. 

Nieuwe aanvraag (Tozo 5)

Is de einddatum van uw vorige Tozo uitkering langer dan drie maanden geleden of heeft u nog niet eerder een aanvraag gedaan? Gebruik dan het aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag (Tozo 5)

Wat moet u doen?

1.    U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw maandelijkse gezinsinkomen. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
2.    U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken  compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3.    U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u het machtigingsformulier invullen en beiden ondertekenen. Het machtigingsformulier moet u uploaden.
4.    U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door middels het inkomstenformulier. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. 

Dit is per 1 juli 2021 netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70;
  • van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Wanneer krijgt u de ondersteuning? 

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent. 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 en 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 en 2021. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.