Steun voor ondernemers

De gemeente heeft een aantal regelingen die ondernemers ondersteunen (i.v.m. het coronavirus).

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) liep tot 1 oktober 2021. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling.  

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 is een vereenvoudigde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van kracht. Deze vereenvoudigde regeling is onder andere bedoeld als overgangsregeling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) op de reguliere regeling die er al was.

Hulp bij heroriëntatie ondernemers

Wilt u uw huidige onderneming voortzetten? Een nieuw bedrijf starten? Of denkt u na over omscholing, een baan in loondienst? De gemeente kan u daarin helpen: Hulp bij heroriëntatie ondernemers

TONK

De TONK-regeling kon tot 1 november 2021 worden aangevraagd (en liep tot 1 oktober 2021). Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling.