Accommodatie- en kantoorruimten

De gemeente Uithoorn verhuurt kantoorruimten op verschillende locaties binnen de gemeentegrenzen.

Vind je Ruimte - locaties te huur in Uithoorn

Wie wil weten waar in Uithoorn ruimte te huur is voor sport, spel, ontspanning, een feestje of educatie, kan terecht op de website Vind je ruimte. Hierop zijn de te huren ruimtes in buurthuizen, sportaccommodaties, scholen en ook een kerk, overzichtelijk bij elkaar in kaart gebracht. 
Het is de bedoeling dat de site wordt uitgebreid met meer ruimtes, ook commerciële verhuurders zijn van harte welkom.

Online zoeken, reserveren en betalen

Op de website Vind je ruimte kan iedereen, van particulier tot vereniging, een ruimte ‘bekijken’, checken op beschikbaarheid en reserveren. Op de website staat per zaal beschreven wat de mogelijkheden zijn. Zo is niet iedere zaal geschikt om in te sporten en mag niet overal alcohol geschonken worden. De activiteiten waarvoor een ruimte gehuurd kan worden, moet passen bij de bestemming van het gebouw. Per locatie is aangegeven op welke manieren betaald kan worden, in veel gevallen ook met I-deal.

Huisvesting bedrijven

Particulier worden voldoende bedrijfspanden aangeboden om u te huisvesten. Mocht u interesse hebben om u te vestigen in Uithoorn dan kunt u het beste contact opnemen met één van de lokale makelaars. Naast Green Park heeft de gemeente enkele panden beschikbaar voor bedrijfsvestiging.

Incidentele en seizoensverhuur

De gemeente heeft het beheer van een aantal multifunctionele accommodaties uitbesteed aan Optisport BV. Dit betreft de Brede School in Legmeer-West (MFA De Legmeer), Sport en Activiteiten Centrum De Scheg (Zijdelwaard) en buurtcentrum ’t Buurtnest (Zijdelwaard/Europarei). In deze accommodaties zijn ruimten te huur voor o.a. sport, spel, vergaderingen etc.. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u vinden op de website van Optisport