Webinar afvalinzameling in Uithoorn en De Kwakel

Zo min mogelijk afval en dat wát we aanleveren goed scheiden. Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. Ook de gemeente Uithoorn wil de hoeveelheid restafval verminderen. Dat is beter voor het milieu én voor de portemonnee. Het verwerken van gescheiden afval is goedkoper dan het verbranden van het restafval. Bovendien worden de gescheiden ingezamelde stoffen grotendeels verwerkt als grondstof voor nieuwe producten.

PMD container

Beter scheiden en minder restafval

Gemiddeld biedt een inwoner van Uithoorn en De Kwakel jaarlijks via de containers voor restafval en het scheidingsdepot nog ruim 225 kilo restafval aan. De gemeente wil de hoeveelheid restafval van huishoudens flink verminderen en de afvalscheiding verder te verbeteren, om milieu en kosten te besparen. Daarom werken we aan een nieuw afvalbeleid voor Uithoorn. Daarin bepalen we welke tussendoelen voor Uithoorn gewenst en haalbaar zijn en hoe de inzameling verbeterd kan worden. 

Meedoen via een Webinar

Om hier achter te komen heeft de gemeente recent een enquête uitgezet onder de inwoners. Deze enquête geeft zeker een goede indruk van de wensen en de mogelijkheden om restafval te verminderen. Ook is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners over het afvalbeleid. Als laatste wil de gemeente graag in gesprek via een Webinar op woensdag 23 september om 20:00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven en thuis achter uw laptop/computer meedoen met het Webinar. Zo wordt er een presentatie gegeven en worden er aan de deelnemers vragen gesteld. Ook kunt u vragen stellen via de chatfunctie. De resultaten van de enquête, de gesprekken en de Webinar worden meegenomen in het nieuw op te stellen afvalbeleid. Uiteindelijk wordt dit nieuwe afvalbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. 

Aanmelden Webinar

U kunt zich aanmelden voor het Webinar via communicatie@duoplus.nl onder vermelding van ‘Webinar afvalbeleid Uithoorn’. U krijgt op woensdagochtend 23 september de juiste link en gegevens om hier aan deel te nemen. 
We gebruiken uw e-mailadres om op dag van het Webinar een link toe te sturen zodat u kunt inloggen voor het Webinar om 20.00 uur. Na het Webinar en het toesturen van de presentatie verwijderen wij uw persoonsgegevens.