Drie camera’s op busstation Uithoorn een feit

Op het busstation van Uithoorn wordt op woensdag 9 september een beveiligingscamera geplaatst. Op korte termijn volgen er nog twee. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie besloten tot het inzetten van cameratoezicht.

Het besluit van de camera’s is onderdeel van het plan van de gemeente voor de aanpak van jeugdoverlast en veiligheid rond de jaarwisseling.

Naast cameratoezicht heeft de burgemeester ook al eerder andere maatregelen getroffen om de overlast op het busstation tegen te gaan. Zo heeft hij prioriteit in de politiecapaciteit aangevraagd en gekregen. Het zogenoemde ‘Flexteam’ vanuit Amsterdam springt extra bij in geval van noodzaak. Tevens wordt op zogenaamde ‘hotspots’ extra gesurveilleerd, onder meer bij het busstation. Ook het jongerenwerk neemt het busstation mee in het ambulante werk. De gemeente is ook gestart met meer wijkgericht werken. Als opgave is gesteld om de veiligheid rondom het busstation integraal en proactief aan te pakken. Dat wil de gemeente doen samen met haar veiligheidspartners, met de scholen, met de ondernemers en de bewoners.

Extra verlichting bij doorlooproute Marijnenlaan

Verder gaat de gemeente acties ondernemen om de doorlooproute Marijnenlaan/busstation veiliger te maken. Met de voorzitter van de VVE en andere bewoners heeft de gemeente eerder dit jaar aan tafel gezeten en gevraagd om suggesties te doen om de onveiligheid van de doorlooproute aan te pakken. De doorlooproute is eigendom van de VVE van de appartementen op de Marijnenlaan. De doorlooproute is nu vrij donker en dat geeft bij passanten een gevoel van onveiligheid.

Daarom wordt op korte termijn de verlichting aangepast. Bovendien zorgen de vele gestalde fietsen op deze doorlooproute voor onveiligheid, vooral voor mensen die mindervalide zijn. De gemeente zal daarom vier hekwerken plaatsen om de doorlooproute op te vullen en fietsonvriendelijke te maken. Uiteraard wel op een manier dat de doorgang voor bijvoorbeeld mindervaliden en andere voetgangers voldoende gewaarborgd blijft. 
Daarnaast worden er ook ‘verboden fiets parkeren’ borden geplaatst.