‘Onjuiste berichtgeving over stijging aantal geheimhoudingen’

NH Nieuws heeft op 22 oktober een nieuwsbericht uitgebracht over het toenemende gebruik van geheimhouding door Noord-Hollandse gemeenten. In het bericht wordt aangegeven dat grote stijgingen te zien zijn in Uithoorn. Onterecht, zo laat de gemeente Uithoorn weten aan deze krant.

NH nieuws schrijft dat de gemeente Uithoorn in 2018 11 documenten geheim heeft verklaard en in 2019 43 stukken. Voor de gemeente Uithoorn is het echter niet duidelijk waar het aantal met betrekking tot 2018 vandaan komt. Over het jaar 2018 heeft de gemeente namelijk 31 stukken geheim verklaard. Dit betreft zowel collegestukken als gemeenteraadstukken. Dit aantal is ook aan NH Nieuws meegedeeld in de beantwoording op het Wob-verzoek van het medium. Het verschil in het aantal geheimhoudingen is dus een stuk minder groot dan NH Nieuws beweert.

Verder geeft NH Nieuws aan dat de gemeente Uithoorn is benaderd over de stijging, maar dat de gemeente niet heeft gereageerd op hun vragen. Ook dit is volgens de gemeente Uithoorn niet correct. Er is wel degelijk diverse malen contact geweest. Meerdere keren is er aangegeven dat de gemeente wilt reageren, maar meer tijd nodig heeft. Dit gezien de zeer korte tijdspanne door NH Nieuws gegeven om de vragen te beantwoorden. ,,Het beeld dat de gemeente niet heeft gereageerd beschouwen wij dan ook niet als correct,” aldus een gemeentewoordvoerder. 

Vervolgt: ,,Het college heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Het uitganspunt is altijd ‘openbaar, tenzij’. Desalniettemin is wel sprake van een stijging van het aantal geheimhoudingen in 2019 ten opzichte van 2018. Eén keer per jaar actualiseren wij ons geheimhoudingsregister en informeren wij de gemeenteraad in januari. Wij zullen voortaan ook jaarlijks gaan bijhouden hoeveel geheimhoudingen per jaar worden vastgesteld en de reden van de stijging daarvan. Dit vergt echter wel tijd omdat we hier zorgvuldig naar willen én moeten kijken.”