Noodverordening per 14 oktober 22.00 uur

Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden nieuwe, strengere maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Daarom is de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast.

In de verordening zijn alle nieuwe maatregelen opgenomen:

  • Er is een verbod opgenomen op groepsvorming met meer dan vier personen op openbare plaatsen of plaatsen in de buitenlucht.
  • Samenkomsten in gebouwen blijven beperkt tot 30 personen, maar bij verrichtingen van vermaak zijn er striktere voorwaarden. Er moet altijd worden gereserveerd en geplaceerd en er moet een gezondheidscheck plaatsvinden. Tot slot mag je met niet meer dan vier personen reserveren of aan één tafel.
  • De uitzondering voor doorstroomlocaties blijft bestaan. Daar is nu wel altijd deurbeleid verplicht. Bij detailhandel verder aanvullend nog steeds twee keer per dag een uur voor ouderen en kwetsbare mensen en bij overige doorstroomlocaties reserveren per tijdvak.
  • Er is geen mogelijkheid meer om ontheffingen voor samenkomsten in gebouwen te verlenen. Verleende ontheffingen vervallen met deze noodverordening ook.
  • Er is voorzien in een verbod op evenementen. Daarbij is de zeer ruime definitie van evenementen uit de toekomstige-Covid-wet opgenomen. Daarop zijn echter ook weer veel uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn wel strikt beperkt tot de reguliere exploitatie.
  • Eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten. De mogelijkheid van afhalen blijft wel bestaan. Dit mag tot 1.00 uur, met uitzondering van coffeeshops. Daar is afhalen tot 20.00 uur mogelijk. Verder is er een uitzondering voor hotelgasten in hotels.
  • Tussen 20.00 uur en 7.00 uur geen verkoop of verstrekking van alcohol en je mag het dan ook niet voorhanden hebben of nuttigen.
  • De detailhandel moet om 20.00 uur sluiten. Dit met uitzondering van de levensmiddelenbranche.

Noodverordening en routekaart Rijksoverheid

  • Bekijk de noodverordening van 14 oktober 2020
  • Download de routekaart via Rijksoverheid.nl De ‘routekaart’ geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in uw regio. Er is een publieksversie van de routekaart en een versie voor bestuurders.