Grote evenementen in 2021 voor 15 november 2020 aanmelden

De coronamaatregelen hebben grote invloed op bijeenkomsten en evenementen. We weten nog niet hoe de situatie eruit zal zien in 2021 en of er mogelijkheden zijn voor grote evenementen. Toch willen we alvast inventariseren welke plannen organisatoren hebben voor 2021 voor grote evenementen, mocht de situatie het toelaten.

Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers verwacht worden (zowel in de openbare ruimte als een gebouw),een risicovol evenement of een evenement tijdens Koningsdag dan moet u dit ruim van tevoren bij de gemeente melden. 

Een groot evenement is een evenement waar 2000 of meer personen, inclusief personeel en eventueel artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of de locatie van het evenement. 

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, brandweer en GHOR is het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig en goed beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2021. Dit komt de openbare orde en veiligheid ten goede. 

Beperkt gebruik Evenemententerrein Legmeer-West

Het evenemententerrein Legmeer-West gelegen aan de Randhoornweg te Uithoorn is in 2021 beperkt beschikbaar voor evenementen. Dit omdat er op deze locatie een tijdelijke sporthal (luchthal) komt te staan i.v.m. nieuwbouw sporthal De Scheg, Arthur van Schendellaan te Uithoorn. De tijdelijke sporthal zal ongeveer de helft van het evenemententerrein in beslag nemen. 

Evenementen melden voor 15 november 2020

Meld het door u in 2021 te organiseren evenement (of evenementen) vóór 15 november 2020. U kunt hiervoor gebruik maken van het meldingsformulier evenementen 2021 (pdf, 80 kB). Op dit formulier vermeldt u de belangrijkste gegevens over het te organiseren evenement. Denk eraan dat u voor elk evenement een apart meldingsformulier invult. U kunt extra formulieren opvragen via het algemene telefoonnummer 0297-513111.

Let op: vergunning dient u nog wel aan te vragen

Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier, is niet hetzelfde als het aanvragen van een vergunning voor het evenement. Daarom moet u minimaal twaalf weken of eerder voor aanvang van het evenement, de definitieve aanvraag voor dat evenement bij de gemeente indienen. Het is dus belangrijk dat u de vergunningsaanvraag tijdig verstuurt.

Indien er op 15 november 2020 geen meldingsformulier van een door u in 2021 te organiseren evenement is ontvangen, is er kans dat politie geen voldoende capaciteit beschikbaar heeft en de aanvraag negatief beoordeelt. Dit kan tot gevolg hebben dat ik de vergunning niet kan verstrekken. Het is dus belangrijk dat u tijdig weet of u in 2021 een evenement wilt organiseren. Deze procedure geldt ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.

Beperkingen in 2021

Houd er bij het melden rekening mee dat er in 2021 misschien nog beperkingen gelden voor evenementen in verband met het coronavirus. Misschien kan uw evenement niet doorgaan, of moet u uw evenement op een andere manier organiseren dan u gewend bent. 

Meer informatie

Neem contact op met de collega’s van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+, afdeling Buurt, telefoonnummer 0297-513111.