17 oktober: Wereldarmoededag

Op zaterdag 17 oktober 2020 is het Wereldarmoededag. Die dag staan we stil bij de mensen die dagelijks leven met de gevolgen van armoede. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland zijn extra kwetsbaar door de coronacrisis. Oudere mensen die geen buffer hebben om op terug te vallen, en geen vrienden of familie die hen kunnen helpen. Maar ook gezinnen met jonge kinderen die geen geld hebben voor gezonde voeding, of voor sport- en schoolactiviteiten.

Wereldarmoededag (Foto_Patrick Hesse_VisionQuest.nl
Foto Patrick Hesse (VisionQuest.nl)

Wat doet Uithoorn tegen armoede?

We noemen drie projecten tegen armoede in de gemeente Uithoorn.

Voedselbank Uithoorn

De Voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen die deze hulp hard nodig hebben. Vrijwilligers en sponsors steunen ons daarbij. Kijk op Voedselbankuithoorn.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Eén op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan sportieve of culturele activiteiten op school of in de buurt, omdat er thuis te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor deze kinderen de contributie of het lesgeld. Lees meer op Jeugdfondssportencultuur.nl/

Maatjesproject

Het Maatjesproject koppelt vrijwilligers een-op-een aan inwoners die een coach, mentor of maatje kunnen gebruiken. Voor emotionele steun, het aangaan van sociale contacten of voor het financieel op orde houden van hun huishouding. Kijk op Uithoornvoorelkaar.nu/maatje-voor-elkaar.

Meer weten? Helpen?

Wilt u meer weten over hoe de gemeente Uithoorn inwoners helpt die in armoede leven? En hoe u kunt helpen, met donaties of door vrijwilligerswerk te doen voor mensen in Uithoorn of de Kwakel die in armoede leven? Kijk op Uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen. Of ga naar Uithoornhelpt.nl. Daar vindt u alle informatie en contactgegevens van professionele en vrijwillige organisaties die samen met de gemeente strijden tegen armoede.