Nieuwe noodverordening per 18 november

Het pakket van 14 oktober gaat weer gelden, met een aantal kleine wijzigingen.

Deze kleine wijzigingen zijn:

  • Op het verbod op het niet in acht nemen van een veilige afstand is een aantal uitzonderingen toegevoegd. Deze uitzonderingen gelden voor personen in het onderwijs, zorgvrijwilligers, zorgbegeleiders en vaste mantelzorgers. Er is verduidelijkt welke markten er zijn toegestaan. Dit zijn markten in de zin van de Gemeentewet. Kerstmarkten en dergelijke worden gezien als evenementen en zijn niet toegestaan.
  • Eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra of van een andere locatie waar een uitvaart plaatsvindt mogen open. Ditzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers en eet- en drinkgelegenheden waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. 
  • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Het verbod op het in groepsverband schreeuwen en zingen geldt niet voor betogingen en vergaderingen in de zin van de Wet openbare manifestaties.

Bekijk de noodverordening van 18 november 2020 (pdf,166, kB).