‘We zijn hard bezig met nazorgtraject’

De Corona uitbraak is geen “normale” crisis, al was het maar omdat het zich uitstrekt over een langere periode. Vandaar dat we nu al bezig zijn met het nazorgtraject, ofwel de herstelfase.

Jan Hazen (project-wethouder Herstel coronacrisis):  We hebben het dan over financiële hulp voor inwoners en ondernemingen die zonder inkomen zitten, maar ook hulpbehoevende inwoners, waar de normale ondersteuning niet meer beschikbaar is. Maar ook over organisatoren van evenementen die afgelast zijn, terwijl er al wel allerlei kosten zijn gemaakt.

Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

Dat gaat van grote organisatiebureaus tot de klaverjasclub die wel de huur voor het buurthuis heeft betaald, maar er niet meer terecht kan voor haar wekelijkse kaartmiddag. Maar ook het buurthuis, café of sport- en cultuurvereniging dat zelf dat geen inkomsten meer krijgt omdat het gesloten is. Zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden te bedenken.

Verschillende regelingen

Vanuit de Rijksoverheid, maar ook vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen getroffen die de eerste nood moeten oplossen. De regeling waarbij ZZP-ers die geen inkomen meer hebben, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, de mogelijkheid van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen zijn hier voorbeelden van. 

Maatwerkoplossing

Inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen hiervoor de gemeente benaderen en veel doen dat ook. Vervolgens worden zij zo goed mogelijk geholpen. Tegelijk denken we na hoe we weer (langzaam) terug kunnen keren in de normale situatie. Daarbij is het landelijk beleid natuurlijk bepalend. Het eerdere landelijke besluit om het sporten weer beperkt toe te staan hebben we wel lokaal uitgewerkt. De gemeente heeft direct na die bekendmaking overleg gevoerd met de sportverenigingen. Zodat sporten op verantwoordelijke wijze hervat kan worden. Ook zijn hulpmiddelen, zoals hekken, bewegwijzering aan de verenigingen verstrekt.

Premier Rutte heeft op 6 mei aangekondigd dat ook andere sectoren weer (geleidelijk) in bedrijf kunnen. Denk aan kappers en de horeca. Daarom gaan we ook met die ondernemers in gesprek en vragen waar zij ondersteuning kunnen gebruiken. Ik merk al dat al heel veel ondernemers druk bezig zijn om hun winkels ‘coronaproef’ te maken. Denk aan terrassen die aangepast worden en kappers die hun zaken anders inrichten. Dat is mooi om te zien. Maar nogmaals: waar we kunnen helpen, doen we dat. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Mail naar het speciaal ingestelde mailadres voor ondernemers en ZZP’ers: ondernemersloket@uithoorn.nl. Stel uw vraag en laat uw telefoonnummer achter. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.