Besluit college ten aanzien van de openstelling van de terrassen

Ten aanzien van de openstelling van de Horeca in de gemeente Uithoorn heeft het college van burgemeester en wethouders het volgende besloten op dinsdag 26 mei 2020:

1 - Voor alle horecagelegenheden binnen de gemeente een collectieve gedoogbeschikking te geven voor de openstelling en (waar mogelijk) uitbreiding van de terrassen vanaf 1 juni 2020, 12:00 uur tot en met 31 oktober 2020, en daarin te bepalen dat:

 • De ondernemers zich moeten houden aan de (meest recente) regels benoemd in de regionale noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, dan wel diensopvolger, en toezicht te laten houden op de naleving van deze regels binnen hun etablissement en 25 meter afstand ervan.
 • Het exploiteren van het terras zonder meer toe te staan indien er reeds een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven.
 • Voor horecaondernemers uit het dorpscentrum met een drank en horecavergunning die geen eigen terrasvergunning hebben wordt onder regie van de dorpsmanager de mogelijkheid geboden langs het marktplein tijdelijk een gezamenlijk terras te exploiteren.
 • Het terras is ingericht conform de vastgestelde corona protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Deze zijn voor alle ondernemers beschikbaar.
 • Omvang en plaats van het terras dienen ruimte te laten om voetgangers op veilige afstand (binnen de normen van de RIVM en protocollen van de KHN) te kunnen laten passeren.
 • Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen of moeten maken vrij te houden.
 • Toestemming de omgeving waar de gemeente geen grondeigenaar is, of daar waar andere ondernemers belemmerd worden door de terrasuitbreiding nadrukkelijk om schriftelijke (mail/papier) toestemming te vragen
 • Dat objecten die plaatsing van een terras beperken niet zelfstandig mogen worden verwijderd.
 • Een uitgiftebalie op het terras toe te staan en de overige voorschriften van het reguliere terras van toepassing te blijven verklaren.
 • Dat hulpdiensten bij de uitbreiding van de terrassen niet gehinderd worden en dat een doorgang vrij blijft van minimaal 3,5 meter.
 • Een uitbreiding van een terras zal vaak ook plaats vinden in voetgangersgebied. Belangrijk is dat de voetgangers, rolstoelers en scootmobiels er nog steeds langs kunnen.
 • In de horeca concentratiegebieden ondernemers de plannen voor terrassen uitbreiding zoveel mogelijk onderling af te laten stemmen.
 • Elke uitbreiding van terrassen wordt gemeld bij de gemeente, via een centraal meldpunt, te beheren door VTH, dan wel via het ondernemersloket@uithoorn.nl.

2 - Voor de extra m2 terrassen op gemeentegrond geen precario in rekening te brengen gedurende de looptijd van de tijdelijke maatregelen.
3 - Af te zien van de precariorechten van terrassen over 2020, dan wel indien reeds betaald terug te betalen aan de ondernemer.
4 - De proef uitbreiding openingstijden terras tot nader order op te schorten. De gemeente heeft collectieve regels opgesteld om de geplande beperkte opening van de horeca per 1 juni 2020 in goede banen te leiden om enerzijds ondernemers in de horeca de mogelijkheid te geven opnieuw gasten te ontvangen en anderzijds het publiek de mogelijkheid te geven om veilig gebruik te kunnen maken van deze terrassen. Voor de horeca heeft de gemeente daarom een aantal regels opgesteld waarbinnen terrassen vorm kunnen krijgen in dit terrasseizoen.