Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel

In december 2019 heeft de gemeente het idee naar buiten gebracht om de sportvelden van De Kwakel te verplaatsen naar het gebied ten westen van Bezworen Kerf en het Lange Eind ten zuiden van dorpskern De Kwakel. Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen woningen worden gebouwd. Dit idee is ontstaan omdat er grote behoefte is aan woningen.

KDO sportvelden

Gesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden

We gaven toen aan dat nog veel uitgezocht moet worden voordat een besluit over uitvoering van het idee genomen kan worden. Daarbij horen ook gesprekken met alle belanghebbenden om te onderzoeken of er draagvlak is voor het idee en of het uitvoerbaar is. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld de eigenaren van de grond in de ruilverkaveling en de sportverenigingen, maar ook de omwonenden van de huidige sportvelden en de overige bewoners en ondernemers van het gebied de Ruilverkaveling.

Een aantal gesprekken heeft (deels digitaal) plaatsgevonden en we hadden plannen om in maart en april inloopbijeenkomsten te organiseren. Dat laatste is helaas niet doorgegaan door de maatregelen tegen het coronavirus. 

Digitaal reageren 

We hadden de hoop dat we in juni wel bijeenkomsten konden organiseren, maar dat is helaas niet het geval. Daarom gaan we u vragen via digitale kanalen, waaronder uithoorndenktmee.nl, te reageren op het idee én op een aantal zaken die we al hebben uitgezocht. Hoe we dat gaan doen, werken we op dit moment uit. De hierboven genoemde belanghebbenden ontvangen daarover bericht. Ook op deze pagina laten we dat weten.

Onderzoeksgebied uitgebreid met De Legmeer

Met de sportverenigingen zijn diverse gesprekken gevoerd. Een aantal verenigingen noemde de nieuwe mogelijke locatie (de Ruilverkaveling) als zorg. Dit geldt vooral voor verenigingen die hun oorsprong niet in De Kwakel hebben. Deze verenigingen brachten De Legmeer (het open terrein naast de Legmeervogels) als meer geschikte locatie naar voren. Op basis hiervan wordt deze locatie nu ook meegenomen in het onderzoek. Daarom vragen we ook omwonenden van de Legmeer en de naastgelegen sportverenigingen om te reageren. Zij ontvangen hierover nader bericht.