Commissies gemeenteraad week 18

In week 18 vergaderen de commissies Organiseren en Wonen & Werken van de gemeenteraad.

12 mei 2020 commissie Organiseren

Op dinsdag 12 mei 2020 vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staan:

  • Invest-MRA;
  • de financiële (jaar)stukken van Duo+;
  • een gespreksnotitie over het raadsledenplatform Duo+.

13 mei 2020 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 13 mei 2020 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast de vaste agendapunten over Schiphol en de Omgevingsvisie staan op de agenda:

  • de regionale energiestrategie;
  • het haalbaarheidsonderzoek sport en wonen in De Kwakel;
  • de financiële (jaar)stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
  • de stand van zaken van diverse SLS-projecten.

Op donderdag 14 mei 2020 stond een vergadering gepland van de commissie Leven. Deze gaat echter niet door.

Meer informatie 

Bekijk de agenda en bij behorende stukken online.  

Alle vergaderingen zijn openbaar. Maar let op! De publieke tribune is gesloten! U kunt de vergaderingen dus niet zelf bijwonen. Wel kunt u live meeluisteren via Rick FM en meekijken via Zoom.