Enquête Burgerpeiling

Binnenkort kunt u mogelijk een brief ontvangen met het verzoek mee te doen met de enquête Burgerpeiling 2020. Uw naam is willekeurig geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van de gemeente.

enquĂȘte burgerpeiling

De gemeente Uithoorn wil graag weten hoe tevreden haar inwoners zijn over de gemeente, de woonomgeving en de taken die de gemeente uitvoert. Daarom start zij weer een onderzoek onder de inwoners.

Het onderzoek wordt door het onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy uitgevoerd en vindt plaats in samenwerking met andere gemeenten door heel Nederland. Op die manier kunnen wij uw mening vergelijken met die van inwoners van andere gemeenten. Uw deelname is vrijwillig en anoniem.

De resultaten worden rondom de zomer online op waarstaatjegemeente.nl gepresenteerd. Het eindresultaat van het onderzoek wordt anoniem opgeleverd. Dit betekent dat uw gegevens zoals uw naam niet in het onderzoek terug te vinden zijn. Door de vragenlijst in te vullen, krijgen wij een nog beter beeld wat u onze dienstverlening, het woon- en leefklimaat, veiligheid, welzijn en zorg vindt.