26 maart 2020 Raadsvergadering

Op donderdag 26 maart 2020 vindt de reguliere raadsvergadering plaats in de raadzaal, aanvang 19.30 uur.

Raadszaal Uithoorn

Op de agenda staan de actuele situatie rond het coronavirus (in zijn algemeenheid en specifiek voor Uithoorn) en enkele hamerstukken.

U vindt de agenda en bijbehorende stukken op de Vergaderkalender

Let op! Bij deze vergadering is de publieke tribune gesloten! U kunt dus niet de vergadering bijwonen. Wel is de vergadering vanaf 27 maart 2020 terug te luisteren.

Inspreken tijdens de vergadering kan wel. Hiervoor moet u zich vóór 12 uur op 26 maart 2020 aanmelden via griffie@uithoorn.nl. Als inspreker wordt u tot de vergadering toegelaten; andere toehoorders, sympathisanten of belangstellenden worden niet toegelaten.