Nieuw regionaal werkcentrum verbindt vraag en aanbod van werk in coronatijd

Steeds meer mensen dreigen door de coronacrisis hun werk te verliezen. Daarom opende op 22 juni het nieuwe Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, een samenwerkingsverband waaronder ook Uithoorn valt. Het werkcentrum gaat bedrijven verbinden om personeel van werk naar werk te helpen.

Bedrijven die door de coronamaatregelen geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen bij het werkcentrum terecht. Vraag en aanbod van werkgevers komen zo snel bij elkaar om personeel te matchen en werkloosheid te voorkomen.

Groot Amsterdam werkt door

In de regio Groot-Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk ontstaan. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen en zo werkloosheid te voorkomen.

Van werk naar werk

Het werkcentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. En waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Website voor werkgevers

Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen terecht op grootamsterdamwerktdoor.nl. Via deze website verbindt het werkcentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Op die manier blijven zo veel mogelijk mensen aan het werk en kunnen werkgevers zich richten op de continuïteit van hun bedrijf.