Burgemeester Heiliegers kijkt terug op 100 dagen coronacrisis

Het is deze week 100 dagen geleden dat het coronavirus toesloeg in de gemeente Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers kijkt terug, bespreekt de actuele situatie en blikt vooruit. ,,Ik had al snel in de gaten dat we te maken zouden krijgen met een grote crisis die veel impact zou hebben op iedereen.”

Begin maart werden al de eerste crisis-overleggen gevoerd in het stadhuis van Amsterdam met alle regio-burgemeesters. Onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Snel kwamen we meerdere keren per week bijeen en kwam er een vast ritme in. Het beheerste grotendeels, al dan niet mijn hele agenda.  We zagen namelijk vrijwel direct de ernst van de situatie in. We wisten: we krijgen te maken met leed, heftige emoties, angst. En onrust natuurlijk. Omdat het om een onbekend virus gaat. Een goede communicatie richting inwoners is dan van groot belang,” vertelt Heiliegers. Anekdotisch vertelt hij over zijn eerste autorit naar het crisisoverleg in Amsterdam. ,,Alsof ik in een niet realistische film zat. Ik reed door de Wibautstraat helemaal alleen. Ongelofelijk.”

Burgemeester P.J. (Pieter) Heiliegers

Volgens de burgemeester is het voor Uithoorn een voordeel om aangesloten te zijn bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar ook de hoofdstad onder valt. ,,Amsterdam heeft veel ervaring met grote crises en heeft een groot ambtelijk apparaat. Met veel specialisten in het team. Het is fijn dat we daar gebruik van kunnen maken.”

Lokaal crisisteam

Binnen de gemeente Uithoorn werd ook al snel een lokaal crisisteam samengesteld. In deze overleggen wordt onder andere besproken over de lokale gevolgen. Voor zowel inwoners als ondernemers. Maar ook natuurlijk voor onze kwetsbaren. ,,En we bespreken waar de gemeente hulp en ondersteuning kan bieden,” aldus Heiliegers.

Coronavrij

Uithoorn en De Kwakel waren in de beginfase lange tijd ‘coronavrij’. Terwijl in de andere Amstelland gemeente, zoals Diemen, al snel besmettingen te melden waren. ,,Uiteraard was ik niet in de illusie dat we niet geraakt zouden worden. We hebben immers geen hek om ons heen. Het is aanneembaar dat we al inwoners hadden met corona, maar niet getest konden worden. Ik heb destijds met mensen gesproken die wel degelijk de symptomen hadden.” De burgemeester is blij dat iedereen met coronasymptomen zich nu wel kan laten testen bij de GGD. 

Ons dagelijks leven

,,Wat een veranderingen werden zichtbaar na de intelligente lockdown. Ineens stopten de vliegtuigen en hoorden we vogelzang en zagen we de natuur in alle vrijheid bloeien. We gingen thuiswerken. Dat gold deels voor mijzelf ook. Dat was wel wennen; de werkkamer werd wisselend gebruikt. Mijn vrouw José werkte -net als vele anderen- nu ook thuis. De wekker ging niet meer om 5.30 uur vanwege de reistijden van mijn José. Verder zagen wij veel veerkracht bij de mensen. Iedereen hielp door mooie initiatieven. Ik hoop van ganser harte dat we die saamhorigheid vast kunnen houden. Iets wat ook het thema van 200 jaar gemeente Uithoorn is.”

Mooie initiatieven

Heiliegers gaat stralen als hem gevraagd wordt naar al die mooie initiatieven die spontaan ontstaan zijn binnen de samenleving. ,,Uithoornaars en Kwakelaars zijn veerkrachtig. Ze staan ook graag klaar voor elkaar. Daar ben ik ontzettend trots op. Dat wil niet zeggen dat het virus en de maatregelen geen grote impact hebben in onze dorpen. Families die hun ouders of oma’s en opa’s niet kunnen bezoeken. Ondernemers die met moeite het hoofd boven water kunnen houden of zelfs de zaak moeten sluiten. Naasten die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Flexwerkers die hun baan verliezen. Eenzaamheid. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen. Ik wandel graag door de dorpen en dan krijg ik veel schrijnende verhalen te horen. Dat leed, dat raakt mij enorm. Het Rijk, de gemeente en onze partners doen ons uiterste best om te helpen. Maar we realiseren ons ook dat ons hulp niet in alle gevallen toereikend genoeg is. En dan moet er gekeken worden op welke andere manieren steun geboden kan worden.”

Het is volgens de burgemeester lastig om voorspellingen te doen voor de toekomst. ,,We moeten stapje voor stapje bekijken wat de situatie is. Samen met de drie wethouders Ria Zijlstra, Jan Hazen en Hans Bouma proberen we natuurlijk wel al een doorkijk te maken naar de toekomst op korte en lange termijn. Iedereen doet dat vanuit z’n eigen portefeuille. Hoe zij daarover denken, is de komende weken te lezen in de Nieuwe Meerbode. Zo beantwoordt volgende week wethouder Ria Zijlstra vijf vragen over de gevolgen van corona in het sociaal domein.”

Veel hangt af van ons gedrag

De burgemeester wilt afsluiten met een oproep aan iedereen. ,,Veel hangt af van ons gedrag. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en ons houden aan de regels. Gelukkig zijn veel maatregelen versoepeld, maar dat betekent niet dat we er al zijn. Alleen samen kunnen we dit virus bestrijden. Het klinkt inmiddels als een cliché, maar die zijn meestal wel waar. En laten we nog meer naar elkaar omkijken!”