Maatregelen scheidingsdepot en aandacht voor afvalinzameling

Het ophalen van het afval is cruciaal voor de gezondheid van inwoners. We vragen daarom weer uw aandacht voor de afvalinzameling. Daarnaast zetten wij voor u op een rij hoe we met de aangescherpte maatregelen werken op het scheidingsdepot.

Beperkte toegang scheidingsdepot

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op het scheidingsdepot is de toegang beperkt. Wethouder Hans Bouma geeft aan: “Het zijn bijzondere en rare tijden. Thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven is nog steeds de norm en dat heeft effect op onze dagelijkse bezigheden. Daarnaast gaan er ook een heleboel zaken gewoon door. Daarom vraag ik u ook, kom alleen naar het scheidingsdepot als het echt moet, zeker in de kerstvakantie. We laten ook maximaal 7 auto’s toe op het depot. Via de slagboom wordt dit geregeld.”

scheidingdepot

Kerstvakantie

De kerstvakantie is een mooie gelegenheid om het huis op te ruimen. Wat natuurlijk een prima bezigheid is. Dat levert wel afval op dat naar het scheidingsdepot moet worden gebracht. Wij vragen u, ook ter bescherming van onze medewerkers, niet meteen alles te brengen. Bewaar uw afval tot een rustiger moment dan de kerstvakantie. 

Regels scheidingsdepot

Komt u wel, dan gelden uiteraard hier de landelijke maatregelen, houd 1,5 meter afstand en gebruik een mondkapje.

Parkeren auto’s in straten

Door het thuisblijven staan er veel meer auto’s dan gebruikelijk geparkeerd in de straten. Dit vormt een hindernis voor afvalwagens die het afval komen ophalen. Parkeer uw auto alleen op de daarvoor aangewezen parkeerplekken.

Goed aanbieden afval

Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om het afval op de juiste manier aan te bieden, zoals vóór 07.30 uur op de dag wanneer het afval wordt opgehaald. Kijk voor meer informatie over op www.uithoorn.nl/afval

Overgang inzamelschema van 2020 naar 2021

Op verzoek van de inzamelaar is het schema voor vier inzamelwijken gewijzigd ten opzichte van 2020. Dus kijk op de afvalkalender 2021 om op de juiste dag de containers klaar te zetten. Het laatste nieuws over hoe de gemeente omgaat met het coronavirus vindt u ook op onze website.