Hondenkaart op UithoornDenktMee.nl

Een tijd terug is er een enquête gehouden met vragen over het hondenbeleid, de voorzieningen voor honden, wensen en opmerkingen. We hebben de uitslag van de enquête verwerkt in een hondenkaart. Deze kaart staat op www.uithoorndenktmee.nl. Op deze hondenkaart ziet u de hondenlosloopgebieden, de hondenpoepbakken en de locaties waar honden niet mogen komen. 

Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen. Dit zijn de basisregels; 

  1. Honden zijn welkom in Uithoorn en De Kwakel.
  2. In de losloopgebieden mogen honden loslopen. In de rest van de gemeente zijn honden altijd aangelijnd.
  3. In de losloopgebieden mag u de hondenpoep laten liggen. In de rest van de gemeente wordt hondenpoep opgeruimd door de hondenbezitter.
  4. Hondenpoep mag worden gedeponeerd in de hondenpoepbakken, restafvalbakken, ondergrondse restafvalcontainers en in uw eigen restafval minicontainer.
  5. Honden mogen niet komen op speelplekken, schoolpleinen, sportvelden en in het weide gedeelte van het Libellebos waar de runderen loslopen. 

honden loslaatgebied

Reacties geven op hondenkaart

Wij vragen u mee te doen door de hondenkaart te bekijken en een reactie te geven over de locaties waar honden wel of niet mogen komen, honden wel of niet moeten worden aangelijnd, uitwerpselen wel of niet moeten worden opgeruimd. Mocht u vragen hebben over de handhaving, vragen wij u dit apart te mailen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van hondenbeleid. 

Reactietermijn

Van 28 december 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u (anoniem) reageren via Uithoorndenktmee.nl. (let op: de hondenkaart zal vanaf 28 december 2020 online staan. U kunt dus pas per die datum reageren).

De reacties worden bekeken op inhoud en mogelijkheden. Het resultaat hiervan komt ook op Uithoorndenktmee.nl  te staan.