Verdiepingssessies afvalinzameling in Uithoorn en De Kwakel

Zo min mogelijk afval en dat wát we aanleveren goed scheiden. Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. Ook de gemeente Uithoorn wil de hoeveelheid restafval verminderen. Dat is beter voor het milieu én voor de portemonnee.

Het verwerken van gescheiden afval is goedkoper dan het verbranden van het restafval. Bovendien worden de gescheiden ingezamelde stoffen grotendeels verwerkt als grondstof voor nieuwe producten. 

Containers bij winkelcentrum

Gemiddeld biedt een inwoner van Uithoorn en De Kwakel jaarlijks via de containers voor restafval en het scheidingsdepot nog ruim 225 kilo restafval aan. De gemeente wil de hoeveelheid restafval van huishoudens flink verminderen en de afvalscheiding verder te verbeteren, om milieu en kosten te besparen. Daarom werken we aan een nieuw afvalbeleid voor Uithoorn. Daarin bepalen we welke doelen voor Uithoorn gewenst en haalbaar zijn en hoe de inzameling verbeterd kan worden. 

Om hier achter te komen heeft de gemeente recent een enquête uitgezet onder de inwoners. Deze enquête geeft zeker een goede indruk van de wensen en de mogelijkheden om restafval te verminderen. Maar daarnaast wil de gemeente ook graag in gesprek met bewoners. Dit gebeurt door middel van verdiepingssessies waarbij willekeurig inwoners van onze gemeente zijn uitgenodigd. Op basis van deze gesprekken en van onze eigen kennis van afvalinzameling, zal de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid vaststellen. Daarbij kijken we naar milieu, kosten en service. 

Heeft u vragen over ons nieuwe afvalbeleid of over deze avonden, dan kunt u een e-mail sturen naar: gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van zaaknummer 2020-076246. Bij de bijeenkomsten worden alle op dat moment geldende regels en maatregelen rondom corona in acht genomen en nageleefd.