Nieuwe noodverordening vanaf 4 augustus

Nog steeds zijn maatregelen nodig om verdere coronaverspreiding te voorkomen. Sommige zijn bekend, maar blijven belangrijk: handen wassen, afstand houden, thuiswerken als het kan. En bij klachten: thuisblijven en testen. 

In “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 4 augustus 2020” staan nieuwe maatregelen; de focus ligt op samenkomsten van groepen mensen en op groepsvervoer. De noodverordening geldt voor alle gemeenten in de veiligheidsregio: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Algemene voorwaarden

Een paar algemene voorwaarden komen steeds terug; die leggen we eerst apart uit.

  •  ‘Publieke ruimtes’ - Ruimtes waar groepen mensen samenkomen. 

Dat kan binnen zijn, in openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, musea of scholen. En in gelegenheden als winkels, theaters, horeca, disco’s, clubs, sport- en dansscholen, binnenzwembaden en -speeltuinen, arcadehallen, casino’s en de gebouwen van vakantieparken en campings. Maar ook de passagiersruimte van voertuigen en vaartuigen wordt gezien als ‘publieke binnenruimte’. Buitenruimtes zijn wegen, parkeerterreinen, parken, plantsoenen, natuurgebieden, oevers en stranden. En evenemententerreinen, zowel het publieksgedeelte als het podium.

  • ‘Reservering en placering’ - Gasten, medewerkers en spelers moeten zich vooraf melden bij de eigenaar of beheerder van de plaats die ze willen bezoeken. Deze moet zorgen voor voldoende zitplaatsen of afgebakende locaties om de aanwezigen te placeren. Dat geldt voor het publiek in de zaak, de zaal of de sporthal. En ook voor de medewerkers, en de spelers op het speelveld of op het podium.
  • ‘Controle bij de ingang’ – Vooraf wordt aan de mensen gevraagd of ze ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en niezen. Zo ja, mag die persoon niet worden toegelaten.
  • ‘Voldoende doorstroming’ – Mensen kunnen in de ruimte rondlopen, naar binnen en naar buiten; iedereen kan contact met elkaar beperken en voldoende afstand houden. 

Samenkomsten

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan geldt geen maximum voor het aantal personen dat in de ruimte mag samenkomen. Anders geldt een maximum van 100 personen binnen (met placering), per zelfstandige ruimte en een maximum van 250 personen buiten (zonder placering). Voor concerten geldt: placeren moet, meezingen mag niet. 

Vervoer

In de noodverordening wordt verschil gemaakt tussen “vervoer van a. naar b.” (openbaar vervoer, bedrijfsmatig vervoer in taxi’s en woon-werkvervoer van werknemers) en plezierritten en -vaarten. Bij plezierritten en -vaarten is 1,5 meter afstand verplicht; bij openbaar of bedrijfsmatig vervoer niet. Daar moeten wel mondkapjes worden gedragen bij meer dan twee inzittenden van 13 jaar of ouder, de bestuurder meegerekend. Voor bedrijfsmatig personenvervoer geldt verplichte reservering en controle op coronaverschijnselen vooraf.

Sport, scholen en verpleeghuizen

Bij normaal spelcontact zijn sporten en culturele activiteiten, zoals theater en dans, weer toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Na de zomervakantie beginnen de mbo-, hbo- en wo-scholen weer; de lagere scholen waren al open vanaf 1 juli. Bezoek aan bewoners van verpleeghuizen en woonvormen van ouderenzorg mag alleen als daar op dat moment geen COVID-19 besmettingen zijn, en alleen met toestemming van de beheerder.

Meer informatie 

De noodverordening blijft van kracht zolang de maatregelen nodig zijn; hij heeft dus geen einddatum. Lees de volledige tekst van de noodverordening van 04 augustus 2020.