Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

De gemeente Uithoorn maakt het graag samen met de sportverenigingen, sportaanbieders en buurtsportcoaches in Uithoorn en De Kwakel weer mogelijk dat kinderen tot en met 18 jaar op veilige wijze, binnen de kaders van het RIVM, NOC*NSF (sportbonden) en de Vereniging Sport en Gemeenten, per 29 april 2020 buiten kunnen sporten.

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

De gemeente Uithoorn vraagt de sportverenigingen, sportaanbieders en buurtsportcoaches nadrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden die op dit moment gelden in de 1,5 meter sportsamenleving. Het is dan ook van groot belang dat iedereen onderstaande protocolbepalingen, goedgekeurd door het RIVM, NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten, van het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’ navolgt.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan bij de sportvereniging of op de sportlocatie, wacht op de daarvoor aangewezen plek en ga direct na het sporten naar huis.

Sporters

 • deelname aan de sportactiviteit is vrijwillig;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit bij je sportvereniging, sportaanbieder of buurtsportcoaches (videt-uithoorn.nl) zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportvereniging of sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportvereniging of sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers en sportkantine zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportvereniging of sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding (trainers, begeleiders, buurtsportcoaches en vrijwilligers) opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit bij de sportvereniging, sportaanbieder of buurtsportcoaches, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportvereniging of sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportvereniging of sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportvereniging of sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

Voor trainers, begeleiders, buurtsportcoaches en vrijwilligers

 • inzet van trainers, begeleiders, buurtsportcoaches en vrijwilligers gebeurt op basis van vrijwilligheid;
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling; 
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan, de huidige teamsamenstelling bij georganiseerd sporten blijft gehandhaafd;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als nietleden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training. 

Voor sportverenigingen, sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

 • sporten is alleen toegestaan in de openbare ruimte mits de veiligheid en hygiëne regels in acht worden genomen en alleen voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar (1,5 meter afstand = 2 arm lengtes);
 • bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Dan is sporten mogelijk op de daarvoor bestemde openbare sportlocaties (speelveldjes, etc.). Sporten is ook mogelijk bij de sportverenigingen in Uithoorn en De Kwakel mits hier vooraf toestemming voor is gevraagd, de sportverenigingen niet zelf de sportaccommodatie nodig hebben en dat de (afzonderlijke richtlijnen) van de sportverenigingen worden gehandhaafd;
 • stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
 • stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 • stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
 • hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van de sportverenigingen en sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordening. De gemeente Uithoorn is verantwoordelijk voor het handhaven van de
 • noodverordening. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’ en antwoorden op de meest gestelde vragen.