Noodopvang kinderen van mensen in cruciale beroepen

In deze tijd van COVID19-dreiging ondersteunt de gemeente Uithoorn haar professionals in cruciale beroepen en vitale processen. Zo zorgen we voor gratis noodopvang van hun kinderen.

Noodopvang kinderen van mensen in cruciale beroepen

Voldoende opvangcapaciteit

De gemeente Uithoorn heeft contact gelegd met kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders, buitenschoolse opvanglocaties en scholen.

Binnen de gemeente is voldoende opvangcapaciteit beschikbaar. De kinderen kunnen in principe terecht bij de eigen school, kinderopvang of gastouder. Indien nodig overlegt de gemeente met de betrokken partijen over uitbreiding van de capaciteit of extra locaties voor noodopvang.

Waar kunt u terecht?

  • Voor de noodopvang van kinderen tussen 0-4 jaar kunt u terecht bij uw kinderdagverblijf.
  • Voor kinderen tussen 4-12 jaar kunt u contact opnemen met de basisschool van uw kind.
  • Wilt u in deze tijd kinderopvang, maar heeft u die nog niet? Neem dan contact op met de opvanglocatie die voor u het handigst is.

Meer informatie

Voor meer informatie over de noodopvang voor kinderen gedurende de coronadreiging kunt u bellen met de gemeente Uithoorn via (0297) 513 111, en mailen naar gemeente@uithoorn.nl. Of ga naar de website van de Rijksoverheid.nl