Hulp op maat voor ondernemers en organisaties

De gemeente biedt aan ondernemers en organisaties (financiële) hulp op maat bij de gevolgen van de coronacrisis. Daarbij hebben we oog voor de zorgen, zoeken we naar oplossingen en zijn er als de nood hoog is. Daarin kiezen we voor individueel maatwerk per vraagstuk of probleem.

ondernemer

Hulploket voor ondernemers 

Er zijn diverse financiële regelingen om bedrijven te helpen deze moeilijke tijd door te komen. Op Informatie voor ondernemers over het coronavirus staan de regelingen op rijtje. Om ondernemers te helpen bij vragen over de regelingen of andere knelpunten is een digitaal loket geopend: ondernermersloket@Uithoorn.nl. Ze kunnen daar ook terecht met individuele problemen. Een terugbelteam zorgt voor snelle afhandeling van de vragen en zoekt mee naar oplossingen. 

De gemeente voert de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We willen de ondernemers die het moeilijk hebben graag zo goed mogelijk helpen. Daarom zetten we extra mensen in om het grote aantal aanmeldingen snel af te handelen. Bij getroffen ondernemers zal ruimhartig worden omgegaan met betalingsregelingen voor gemeentelijke belastingen en andere financiële verplichtingen.

Contracten, huur gemeentelijke gebouwen en subsidies

De gemeente heeft contractpartners die op dit moment niet of slechts gedeeltelijk hun diensten kunnen leveren. Er zijn ook partijen die tijdelijk andere diensten uitvoeren dan afgesproken om kwetsbare mensen in onze gemeente te ondersteunen. Ook voor deze partijen maken we een regeling. Datzelfde geldt voor organisaties die van de gemeente een structurele subsidie krijgen. Huurders van gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld sportverenigingen, krijgen op dit moment geen rekening voor de huur. Ook hiervoor wordt een regeling gemaakt. Sportverenigingen kunnen met vragen hierover terecht bij de medewerkers waar zij normaal gesproken contact mee hebben.

Het doel is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en uiteraard om financiële problemen bij de contractpartners te voorkomen. Maatwerk is ook hier het uitgangspunt.