23 april 2020 Raadsvergadering

Op donderdag 23 april vindt de reguliere raadsvergadering plaats in de raadzaal, aanvang 19.30 uur.

Raadszaal Uithoorn

Op de agenda staan de actuele situatie rond het coronavirus (in zijn algemeenheid en specifiek voor Uithoorn), het Integraal Beleidsplan Openbare ruimte, de Cultuurnota 2020 - 2023, de ontwikkelagenda participatie en enkele hamerstukken.

Bekijk de agenda en bij behorende stukken

Let op! Bij deze vergadering is de publieke tribune gesloten! U kunt dus niet de vergadering bijwonen. Wel is de vergadering live te volgen via een live-stream van Rick FM en via Zoom. Vanaf 24 april 2020 is de vergadering terug te luisteren.

Inspreken tijdens de vergadering kan wel. Hiervoor moet u zich vóór 12 uur op 23 april 2020 aanmelden via griffie@uithoorn.nl. Als inspreker wordt u tot de vergadering toegelaten; andere toehoorders, sympathisanten of belangstellenden worden niet toegelaten.