Eiken en andere bomen krijgen meer ruimte

Om de aangeplante eiken langs de Poelweg in De Kwakel meer ruimte te geven, worden zes populieren gekapt. Er is zo lang mogelijk gewacht met het verwijderen van deze populieren. De eiken hebben nu steeds meer ruimte nodig om door te kunnen groeien. Door de populieren is die ruimte er nu niet. Wanneer de eiken ongehinderd verder kunnen uitgroeien geven ze de weg een steeds groener aanzien.

Ook op de rotonde ter hoogte van de Amsterdamseweg/Industrieweg worden populieren verwijderd om de overige bomen op dezelfde rotonde de ruimte te bieden die zij nodig hebben om verder te kunnen groeien. Hier gaat het om 4 populieren

De werkzaamheden worden na 15 juli uitgevoerd. Dat is na het broedseizoen van de meeste vogels. Voorafgaand aan de werkzaamheden controleren we natuurlijk ook nog of er geen beschermde dieren in de bomen leven. Uiteraard kunt u vragen stellen of een reactie geven op deze voorgenomen werkzaamheden. U kunt dit binnen 6 weken mailen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van het onderwerp.