Resultaten bekend participatieproces herinrichting centrumpleinen in Uithoorn

De gemeente gaat het Amstelplein en het Gemeentehuisplein opnieuw in richten. Voor elk plein zijn twee basisontwerpen met varianten gemaakt. Bij de keuze voor de ontwerpen zijn de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers heel belangrijk. De gemeente heeft de ontwerpen daarom eerst besproken met een aantal ondernemers en bewoners uit de klankbordgroep om hun wensen te vernemen. De ontwerpen zijn waar dat kon gebaseerd op deze wensen.

Alle inwoners en ondernemers uit Uithoorn kregen vervolgens de mogelijkheid hun voorkeur door te geven. Dit kon via een online vragenlijst of tijdens de inloopbijeenkomst op 6 mei. Op uithoorndenktmee.nl zijn er filmpjes te zien, met uitleg over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende basisontwerpen en varianten. De resultaten van deze vragenlijst zijn nu bekend. Deze leest u terug op uithoorndenktmee.nl/pleinen

De gemeente heeft tijdens dit participatieproces een goed beeld gekregen van wat inwoners en ondernemers van Uithoorn belangrijk vinden als het gaat om de inrichting van de pleinen. De ontwerpen worden verder uitgewerkt en het college en de raad beslissen uiteindelijk over het definitieve ontwerp.