Waardevol werkbezoek in teken van onderwijs en jeugd

Een delegatie van de gemeenteraad, wethouders José de Robles (Jeugd, Onderwijs), Ferry Hoekstra (Wonen) en burgemeester Pieter Heiliegers hebben onlangs een werkbezoek afgelegd op de Praktijkschool in Uithoorn. Het was een werkbezoek op uitnodiging van het LEA (Lokaal Educatieve Agenda) en ging over belangrijke onderwerpen voor alle kinderen en jongeren in Uithoorn van 0 tot 18 jaar.

Vertegenwoordigers van onderwijs, opvang en jeugdzorg en een delegatie van de gemeenteraad, wethouders José de Robles (Jeugd, Onderwijs), Ferry Hoekstra (Wonen) en burgemeester Pieter Heiliegers
Foto: Vertegenwoordigers van onderwijs, opvang en jeugdzorg en een delegatie van de gemeenteraad, wethouders José de Robles (Jeugd, Onderwijs), Ferry Hoekstra (Wonen) en burgemeester Pieter Heiliegers

Vertegenwoordigers van onderwijs, opvang en jeugdzorg gingen in gesprek met de gemeente. In vier gesprekken werden gemeenteraadsleden, gemeentesecretaris, burgemeester en de wethouder bijgepraat over inclusie (alle kinderen zijn welkom), arbeidsmarkt (de gevolgen voor personeelstekort), Onderwijshuisvesting (nieuwbouwprojecten van scholen) en de ontwikkelvisie (Hoe werken alle organisaties optimaal samen). 

Tijdens deze hernieuwde kennismaking toonden de gemeenteraadsleden en het college zich erg betrokken en zo ontstonden inspirerende gesprekken tussen de organisatoren en de gemeente. Alle deelnemers vonden het een heel waardevol werkbezoek. Niet in de laatste plaats door de fantastische zorgen van de leerlingen van de Praktijkschool die alle bezoekers gastvrij van een maaltijd hebben voorzien.

De overleggen zijn vastgelegd door “betekenaars" die deze getekende notulen aan hebben geboden aan de burgemeester als wens om de samenwerking tussen gemeente en werkveld in de komende tijd verder te versterken.