Uithoorn maakt beweeg- en ontmoetruimtes voor jong en oud

De gemeenteraad heeft donderdag 27 juni ingestemd met het zogenaamde Programma BOSS, dat staat voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Het programma geeft de gemeente Uithoorn de gelegenheid om de huidige speelplekken voor kinderen tot 12 jaar in de gemeente Uithoorn te vervangen door beweeg- en ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen tussen 0 en 100 jaar.

De nieuwe speel- en beweegruimtes dagen inwoners uit om in beweging te komen én om elkaar te ontmoeten. Zo sluiten de locaties beter aan bij de behoefte van de omwonenden. 

In de komende jaren worden de huidige speellocaties opnieuw ingericht. Dit doen we op het moment dat de toestellen aan vervanging toe zijn. Veel van deze toestellen zijn bedoeld voor spelende kinderen tot ongeveer 12 jaar. In sommige buurten wonen weinig kinderen en daarom kan de speelruimte anders ingericht worden, bijvoorbeeld voor jongeren of voor ontmoeting tussen ouderen. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van de mensen die daar wonen. Zo wordt per locatie sámen met omwonenden ingezoomd op hun behoefte. Ook (maatschappelijke) partners zullen hierbij betrokken worden, zodat zij de ruimtes kunnen gaan gebruiken in hun werk. Denk bijvoorbeeld aan scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders. Alle plekken worden met elkaar verbonden. Uiteraard blijft veiligheid een belangrijk uitgangspunt, evenals duurzaamheid: er zal veel aandacht komen voor groen en het gebruik van duurzame materialen.  

In heel Uithoorn zijn de plaatsen in kaart gebracht die in aanmerking komen als beweeg, ontmoet, sport- en speelplek. Er wordt nu een plan van aanpak gemaakt waarin wordt beschreven welke plekken wanneer worden aangepakt. Gestart wordt met de inrichting van de speelplaats bij De Brede School en het Skatepark.