Raad akkoord met verlenging noodopvang in ’t Buurtnest

’t Buurtnest blijft langer beschikbaar voor de crisisnoodopvang van asielzoekers, tot 1 oktober 2025. Daar stemde de gemeenteraad mee in tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

De gemeente neemt al langere tijd haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor vluchtelingenopvang serieus. En er is nog altijd een groot tekort aan opvangplekken in Nederland. De verlenging voor de maximaal 30 asielzoekers is dus welkom. Nick Bergman, fractievoorzitter van de VVD: “We zijn kritisch wat betreft onze opvangsituaties. Maar erkennen het ook als dingen goed gaan, zoals de opvang bij ’t Buurtnest. Daarom zijn we voor verlenging.”

Crisisnoodopvang (CNO) is tijdelijke opvang. De gemeente stelde ’t Buurtnest tot november 2024 beschikbaar aan het COA en het Rode Kruis, die de opvang organiseren. Daarna was de locatie nodig voor de nieuwbouw van basisschool De Vuurvogel. Dat project heeft meer tijd nodig. Met de verlenging biedt  ’t Buurtnest nog een jaar langer stabiliteit aan een kwetsbare groep vluchtelingen. De klankbordgroep van omwonenden heeft ook geen bezwaar. Die beide factoren zijn doorslaggevend geweest. 

In ‘t Buurtnest wonen sinds het voorjaar van 2023 gezinnen en stellen. De kinderen gaan in de buurt naar school en doen mee aan activiteiten. De volwassenen doen vrijwilligers- én betaald werk. Door de verlenging kunnen de kinderen naar hun inmiddels vertrouwde school blijven gaan. En het voorkomt dat ’t Buurtnest tijdelijk leeg komt te staan.

Meer informatie

Bekijk ook de informatie over de asielopvang in de gemeente Uithoorn. Op uithoorndenktmee.nl is meer informatie te vinden over het project Nieuwbouw De Vuurvogel.